Planinska zveza Slovenije podelila najvišja priznanja prostovoljcem v planinstvu

8. decembra, 2019

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu. Na svečani podelitvi v Laškem je 7. decembra podelila svečane listine PZS 11 zaslužnim posameznikom, spominske plakete PZS 25 planincem ob življenjskih jubilejih, šest priznanj vodstva PZS za posebne dosežke ter priznanje častni član PZS, s katerim se je poklonila sotvorcu slovenske himalajske zgodbe Tonetu Škarji za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v planinski organizaciji in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini.

Podelitve, ki jo je planinska zveza organizirala skupaj s Planinskim društvom (PD) Laško in Občino Laško, so se udeležili številni gostje. Prejemnike priznanj je kot slavnostna govornica nagovorila generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj, ki je izpostavila neprecenljiv prispevek PZS ter njenih članov in prostovoljcev za doseganje ciljev Alpske konvencije: “Športna dejavnost, urejanje planinske infrastrukture, turizem, varstvo pred nesrečami, izobraževanje in ohranjanje narave – tako široko delovanje zahteva posebno strast in predanost vseh udeleženih, še toliko bolj pa to pride do izraza pri prostovoljcih, ki so izvajalci vseh teh dejavnosti. Prostovoljci z nešteto urami, ki jih prispevate za delovanje organizacije, predstavljate temelj njenega delovanja, in prav je, da se vam za opravljeno delo ustrezno zahvalimo. Vaše delovanje nima učinka le na posameznike, s katerimi delate, temveč ima močan vpliv na celotno okolje, v katerem delujete.”

Najvišja priznanja PZS so izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za dolgoletno predano prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju. “Dragi prejemniki najvišjih priznanj, vsega, na kar smo kot planinska organizacija ponosni, ne bi bilo brez vas. S svojim delom in pripadnostjo ste pomembno prispevali k temu, da je planinsko gibanje še kako živo tudi danes. Veseli smo takšnih priznanj, saj so pokazatelj, da naši planinski tovariši cenijo naše delo. Delamo prostovoljno, a smo bogato nagrajeni, z zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se spletle med nami,” je poudaril predsednik PZS Jože Rovan.

Častni član PZS Tone Škarja

Planinska zveza Slovenije je v Laškem podelila 11 svečanih listin PZS posameznikom, ki so dali pečat planinstvu in planinski organizaciji, 25 spominskih plaket PZS planincem ob njihovih življenjskih jubilejih (65, 70, 75, 80 in 90 let) za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ter 6 priznanj vodstva PZS za posebne dosežke v letu 2019. Z najvišjim priznanjem častni član PZS se je planinska organizacija poklonila alpinistu, gorskemu vodniku, gorskemu reševalcu, pisatelju in fotografu Tonetu Škarji, članu in vodji številnih alpinističnih odprav v Himalajo, ki je bil skupaj z Alešem Kunaverjem glavni tvorec slovenske himalajske zgodbe, in sicer za neizbrisen pečat, ki ga je s svojim vsestranskim, zavzetim in izjemnim delovanjem pustil v slovenskem in svetovnem alpinizmu. “Presenečen in ganjen sem, kar ni moja navada. To priznanje sprejemam kot priznanje za skupno pol stoletja dela v planinski organizaciji, dela dobrih ljudi in organizacije. Priznanje je lep spomin na čase, ko smo še znali držati skupaj, ko je šlo za idealizem, kar brez dvoma je alpinizem, in na vse tiste, ki so ostali v Himalaji,” je vtise strnil Kamničan, ki so mu zbrani namenili najglasnejši aplavz.

Prejemniki najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2019

Prejemniki SVEČANIH LISTIN PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2019 so:

Štefan Keber (PD Prevalje) za dolgoletno delo v PD Prevalje, za približevanje planinstva mladim in za povezovanje planinstva s kulturo
Ivan Ivartnik (PD Prevalje) za dolgoletno predano delo v PD Prevalje, kjer je še vedno nepogrešljiv člen v verigi,
Ciril Kunst st. (PD Rečica ob Savinji) za dolgoletno zelo predano delo v PD Rečica ob Savinji, za delo z mladimi, s čimer je dal društveni pečat svojemu kraju,
Vinko Pejovnik (PD Šoštanj) za dolgoletno neutrudno delo v PD Šoštanj, za delo z mladimi, delo na planinskih poteh in ves ostali prispevek kraju in društvu,
Jožef Mežnar (PD Tolmin) za zelo obsežno delo v PD Tolmin, predvsem na področju planinskega gospodarstva, koča na Planini Razor je njegovo življenjsko delo,
Boris Robič (PD Gozd Martuljk) za dolgoletno zelo predano delo v PD Gozd Martuljk, za vso vedrino in humor, ki jo je prispeval, da je delo hitreje minilo, pa četudi je bilo zelo naporno,
Vincenc Hafner (PD Škofja Loka) za dolgoletno delo v PD Škofja Loka, za delo z mladimi, delo pri gorski straži in na gospodarskem področju; ter za vse lepe besede in fotografije, ki jih je delil na predavanjih,
Jože Kosmač (PD Gorje) za dolgoletno vsestransko delo v PD Gorje, za delo z mladimi in za zavzemanje, da se ohranijo gorjanske naravne znamenitosti in da se ohrani narava za zanamce,
Anton Oman (PD Gozd Martuljk) za vsestransko delo v PD Gozd Martuljk, delo pri GRS, delo pri alpinistični dejavnosti in za delo na planinskih poteh,
Franc Maček (PD Podpeč-Preserje) za obsežno vsestransko delo v PD Podpeč-Preserje in za aktivno delovanje pri promociji planinstva in varstva narave v občini Brezovica,
Franc Meke (PD Lenart) za zelo obsežno delo v PD Lenart, še posebno na področju vodništva, ko je želel približati planinstvo tako otrokom v vrtcu kot upokojencem.

Prejemniki svečanih listin PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2019 z generalno sekretarko Alpske konvencije Alenko Smerkolj in predsednikom PZS Jožetom Rovanom (foto Manca Ogrin)
SPOMINSKE PLAKETE PZS, ki jih Planinska zveza Slovenije podeljuje ob življenjskih jubilejih svojim najzaslužnejšim članom za njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspešno delo, so prejeli:

Za 90 let: 

Matej Košir (PD Kamnik) za dolgoletno neumorno delo v PD Kamnik, predvsem na področju planinskega gospodarstva in vodništva.

Za 80 let:

Adi Kralj (PD Dravograd) za dolgoletno delo v PD Dravograd, za odlično opravljeno delo pri Planinskem domu Košenjak; ni bilo delovne akcije, kjer ne bi sodeloval,
Mira Kralj (PD Dravograd) za dolgoletno delo v PD Dravograd, predvsem na področju finančnega poslovanja društva,
Alojz Hlebanja (PD Gozd Martuljk) za dolgotrajno, vsestransko delo v PD Gozd Martuljk, sodeloval je tako pri popravilu planinskih poti kot pri postavitvi spominskega obeležja v Jasenjah,
Miroslav Božič (PD Cerkno) za obsežno delo v PD Cerkno, predvsem na vodniškem področju, saj je bil prvi vodnik v društvu in tako mentor vsem ostalim, in za vso pomoč pri vzdrževanju koče na Poreznu,
Marjan Pergar (PD Hrastnik) za dolgoletno delo v PD Hrastnik, kjer je veliko pozornost namenjal delu z mladimi in Planinskemu domu na Kalu,
Marija Košič (PD Maks Meško Ormož) za dolgoletno delo v PD Maks Meško Ormož, predvsem pa za pomoč pri izvedbi planinskih taborov,
Antun Mlinarević (PD Ptuj) za obsežno delo v PD Ptuj, vodil je številne izlete po Sloveniji in Jadranu, zaupani so mu bili pohodi po E-6, sodeloval je tudi pri nastajanju več planinskih vodnikov.

Za 75 let:

Rudi Zadnik (PD Škofja Loka) za dolgoletno delo v PD Škofja Loka, predvsem na področju promocije planinstva v vseh starostnih skupinah in povezovanja planinstva s kulturo,
Zinka Moškon (PD Šoštanj) za obsežno delo v PD Šoštanj, predvsem na področju članarine, zaslužna pa je tudi za vrsto zapisanih člankov, notic in drugega arhivskega gradiva,
Franc Obreza (PD Kamnik) za delo v PD Kamnik, kjer je organiziral in vodil nešteto izletov, posebno mesto v vodništvu imajo otroci OŠ Šmartno v Tuhinju, zavzeto je sodeloval tudi pri planinskem gospodarstvu in obnovi planinskih poti.

Za 70 let:

Alojz Eršte (PD “Bricnik” Muta) za raznovrstno delo v PD “Bricnik” Muta vse od njegove ustanovitve do današnjih dni, za skrbno vodenje planinskih izletov,
Mihael Kersnik (PD Dovje-Mojstrana) za obsežno delo v PD Dovje-Mojstrana, predvsem za delo z mladimi, za vztrajanje, da se Jakobu Aljažu postavi spomenik in za prispevek pri snovanju Triglavske muzejske zbirke,
Milan Jerman (PD Vrhnika) za delo v PD Vrhnika pri postavitvi novega razglednega stolpa in nove planinske koče na Planini nad Vrhniko ter za vodenje planinskih izletov,
Aleksander Čičerov (PD Onger Trzin) za obsežno delo najprej v PD Viharnik in kasneje v PD Onger Trzin, za organizacijo in izvedbo nešteto enodnevnih in večdnevnih izletov in za čas, ki ga je kot prostovoljec poklonil planinstvu,
Miran Cokan (PD Grmada Celje) za raznovrstno delo v PD Grmada Celje, predvsem na področju planinskega gospodarstva in za delo markacista pri vzdrževanju planinskih poti,
Radivoj Kot (PD Zabukovica) za dolgoletno vsestransko delo v PD Zabukovica, kjer je vedno dajal poudarek delu z mladimi, deloval pa je tudi kot promotor gorske straže.

Za 65 let:

Danijel Kokalj (PD Škofja Loka) za zelo prizadevno delo v PD Škofja Loka, predvsem na področju planinskega gospodarstva in vzdrževanja planinskih poti,
Mihaela Oman (PD Gozd Martuljk) za delo v PD Gozd Martuljk, za prizadevanje, da bivak pod Špikom vedno lahko nudi zatočišče planincem, nepogrešljiva je tudi v odseku za varstvo gorske narave,
Fulvij Živec (Obalni alpinistični klub) za obsežno izobraževalno delo na področju alpinizma, svoje bogate izkušnje še vedno rad deli z mlajšimi kolegi, in za delo v Gorski reševalni službi,
Peter Sedej (PD Cerkno) za prizadevno delo z mladimi, za delo na področju planinskega vodništva in planinskega gospodarjenja,
Radovan Lapanja (PD Cerkno) za delo v alpinističnem odseku od ustanovitve dalje, za izobraževanje mladih alpinistov in za delo na področju planinskega gospodarjenja,
Andrej Vovšek (PD Ruše) za obsežno delo v PD Ruše, ki je med drugim zajemalo organizacijo in vodenje planinskih šol, planinskih taborov, orientacijska tekmovanja in delo v gospodarski komisiji,
Boris Pučko (PD Maribor Matica) za obsežno delo na področju planinskega vodenja odraslih, za vodenje malčkov iz vrtca in tudi starejših otrok ter za markacijsko delo v PD in v MDO PD Podravja,
Marko Simerl (PD Večer Maribor) za delo v skoraj vseh organih PD Večer Maribor, za delo v MDO PD Podravja, vodniško delo, delo v gorski straži in za skrb, da se ohrani velikonočnica na Boču.

Prejemniki spominskih plaket PZS 2019 ob življenjskih jubilejih s predsednikom PZS Jožetom Rovanom in županom Občine Laško Francem Zdolškom (foto Manca Ogrin)
Priznanja vodstva Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke v letu 2019, ki jih podeljuje predsedstvo PZS, so prejeli:

Aswin Kumar Shrestha, častni generalni konzul Nepala v Sloveniji – zlati častni znak PZS za njegov prispevek k uspešnemu sodelovanju Nepala in Slovenije na področju planinstva in alpinizma,
Martin Kavčič – zlati častni znak PZS za njegov prispevek pri obnovi in ureditvi Aljaževega stolpa,
Gorazd Lemajič – zlati častni znak PZS za njegov prispevek pri ozaveščanju javnosti o vlogi in pomenu Aljaževega stolpa ter primernem odnosu do tega simbola Slovencev,
Jernej Hudolin – zlati častni znak PZS kot priznanje za njegov prispevek pri obnovi in ureditvi Aljaževega stolpa,
Andrej Kokalj – zlati častni znak PZS za velik prispevek k prepoznavnosti športnega plezanja in dolgoletno organizacijsko delo v športnem plezanju,
Timotej Rajgelj – pohvala PZS za magistrsko nalogo z naslovom Športno plezanje za otroke in igre na plezalni steni.

Prejemniki priznanj vodstva PZS za posebne dosežke v letu 2019 s predsednikom Jožetom Rovanom ter podpredsednikoma Mirom Erženom in Romanom Ponebškom (foto Manca Ogrin)

Vir: PZS

(Visited 148 times, 1 visits today)