Nasilje v družini: letos za 25 % več primerov

2. aprila, 2020
Andreja Šalamun

Nasilje v družini, oz. uradno rečeno, kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke so letos nekoliko v porastu. »V obdobju od 1. januarja 2020 do 22. marca 2020 je policija namreč obravnavala 368 kaznivih dejanj nasilja v družini, za katere je bila podana kazenska ovadba. To je skoraj 25 odstotkov več kot v istem obdobju lani, ko jih je bilo 295,« je za Lupo povedal Drago Menegalija, predstavnik za odnose z javnostmi na Policiji.

Na policiji ugotavljajo, da nasilje v družini zavzema precejšen del njihovega delovanja. »Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami, do tistih najhujših, kot so umori v družini,« pravijo.

V tednu od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020 je policija obravnavala 23 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je primerljivo z istim obdobjem lanskega leta (ko jih je bilo 19). Vendar pa je v marcu 2020 do vključno 22. 3. 2020 obravnavala četrtino manj kaznivih dejanj nasilja v družini, kot v istem obdobju februarja 2020.

Nekoliko pa so letos v primerjavi z istim obdobjem lani v upadu kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, prav tako tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok.

Marca manj prekrškov z elementi nasilja v družini

»Ugotavljamo, da je zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa manj prekrškov na javnih krajih, v javnih prostorih, lokalih, prireditvah, shodih, policisti pa preverjajo tudi kršitve odlokov o zaprtju lokalov in organiziranju prireditev ter prepoved gibanja in zadrževanja v skupinah na javnih krajih,« o delu policije v teh dneh pove Menegalija. Še vedno pa policisti obravnavajo dogodke, prijave in kršitve v zasebnih prostorih (kot so npr. kršitve nasilja v družini, hrup, kršitve Zakona o varstvu javnega redu in miru v zasebnem prostoru), pri čemer so tudi prekrški z elementi nasilja v družini v letošnjem marcu, primerjalno s preteklim letošnjim mesecem, v upadu.

Trenutni statistični podatki za obdobje od 1. januarja do 23. marca 2020 (primerjalno z istim obdobjem lani):

Zaradi Covid-19 več možnosti za trenja znotraj družin

Kot pravi Menegalija, so ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni virusa Covid-19 med drugim povzročili, da ljudje več časa preživijo doma, v krogu najožje družine, kar lahko privede tudi do trenj med družinskimi člani.

»Policija zato v tem času s preventivnimi ukrepi vzpodbuja strpnost, razumevanje in ničelno toleranco do nasilja, prav tako vzpodbuja vse, da ob zaznavi nasilja tega prijavijo policiji,« pravi sogovornik in doda, da policija tudi v tem zahtevnem obdobju enako zavzeto obravnava prijave sumov storitev kaznivega dejanja nasilja v družini ter da naredi vse potrebno za zaščito žrtev in izvede zakonsko določene ukrepe zoper storilce.

Oblike nasilja so prepletene

Oblike nasilja, ki ga doživljajo žrtve, so pogosto prepletene in se tudi v teh časih ne spreminjajo. »Nasilje je torej tako psihično, fizično, spolno, ekonomsko ali pa gre za zanemarjanje. Vsako nasilje je nespremenljivo in zanj ni tolerance,« poudarja Menegalija.

Pove, da so najpogosteje žrtve nasilja v družini ženske, v manjšem številu pa obravnavajo tudi primere, kjer so žrtve moški. Statistični podatki kažejo, da se delež žrtev kaznivega dejanja nasilja v družini glede na spol bistveno ne spreminja.

Krog nasilja se ne prekine sam od sebe

Menegalija opozarja, da se je treba zavedati, da se krog nasilja, v katerem se znajde žrtev nasilja v družini, nikoli ne prekine sam od sebe. »Zato apeliramo na žrtve, da znova najdejo svojo notranjo moč, poiščejo pomoč in podajo prijavo na policijo. Policija bo vedno storila vse za zaščito žrtve, tudi v teh kriznih časih, in ustrezno ukrepala zoper storilca. Skupaj s Centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami bomo pomagali žrtvam, da živijo življenje brez nasilja,« pravi sogovornik in doda, da še zlasti v teh dneh spodbujajo ljudi k strpnosti, prijateljstvu ter k mirnemu sobivanju.

»Prizadevajmo si za vrednote, ki bodo naša življenja obogatile in kjer bodo naši odnosi takšni, kot si jih želimo. Naj bodo ti dnevi, ki so nam dani, da jih preživimo v krogu svojih domačih in tistih, ki nam največ pomenijo, zaznamovani z razumevanjem, spoštovanjem in zaupanjem, ne pa z nasilnimi dejanji,« še poudari Menegalija.


Spremljajte rubriko POD LUPO v aprilu – tematika družinskega nasilja se tiče vseh nas!

(Visited 218 times, 1 visits today)