Blejsko jezero v vse slabšem stanju – kdo bo ukrepal?

2. aprila, 2020
Andreja Šalamun
VODA NA bledu obarvana rdeče

Blejsko jezero je po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) v zadnjih letih v vse slabšem ekološkem stanju.

Februarja so rezultati meritev onesnaženosti Blejskega jezera pokazali izrazito poslabšanje stanja. Izmerjene koncentracije fosforja so bile namreč takšne kot pred tremi desetletji, ko na Bledu še niso imeli urejene kanalizacije. Zaradi povečanja fosforja in hranil se je na jezeru razbohotilo cvetenje cianobakterij, ki so gladino obarvale rdeče, kar je indikator onesnaženja in naraščajočih vrednosti hranil v jezeru.

Preberite tudi: Oceani, jezera in ledeniki se spreminjajo pred našimi očmi.

Treba bo združiti državne in lokalne ukrepe

Da bi poiskali hitre in učinkovite rešitve za Blejsko jezero, ki bi jih bilo moč čim prej uresničiti, so se včeraj, 1. aprila, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor sestali s predstavniki Občine Bled. Ugotovili so, da je treba združiti ukrepe, ki jih je možno realizirati v čim krajšem času in tako zajeziti problematiko onesnaženosti jezera, med ukrepi na dolgi rok pa je treba izbrati tiste, ki bodo ustvarili pogoje za ohranitev jezera.

Pojasnili so, da so ukrepe razdelili na tiste, katerih izvedba je v pristojnosti države, in na tiste, ki so v pristojnosti občine. Sogovorniki so soglašali, da je treba k iskanju rešitev in njihovi realizaciji »pristopiti v krogu vseh deležnikov, katerih poslanstvo in pristojnosti so usmerjene k izboljševanju ekološkega stanja jezera«.

 

(Visited 226 times, 1 visits today)