Eko dežela na sejmu AGRA 2019

30. avgusta, 2019

“Mislim, da sejem ponuja res široko paleto različnih aktivnosti, od tega, da je na ogled sodobna kmetijska mehanizacija, ki je tudi nekako po izjavah udeležencev oziroma obiskovalcev tista, ki je najbolj gledana in dejansko najbolj zanimiva na tem sejmu. Potem seveda številni drugi proizvodi kmetijske in živilske industrije, predvsem pa je tudi zelo pomembno, da vzporedno potekajo številne okrogle mize, strokovni posveti, izobraževanja in ne nazadnje tudi številni poslovni sestanki, na katerih akterji obravnavajo različne aktualne tematike in te teme se resnično vrstijo na dnevnem redu. Tukaj je priložnost, da na teh sestankih dobimo vse deležnike in da se iz različnih zornih kotov dotikamo perečih in aktualnih izzivov. Mislim, da je Agra izjemno potrebna, da pokriva širši regijski prostor, ne samo Slovenijo, vidimo tudi mednarodno udeležbo, imeli smo številne mednarodne sestanke, ki jih mogoče ne bi bilo v tolikšni meri, če tega sejma ne bi bilo. Po obisku sodeč pa seveda vidimo, da ta sejem izjemno potreben in zaželen tudi med kmetovalci in drugimi, ki so del živilsko-prehrambenih verig,” je dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ocenila letošnji sejem AGRA, na katerem smo bili tudi mi, z revijo Pametno podeželje in Gozd in les.

 

Ekološko kmetijstvo

Zadnji dan sejma, četrtek, je bil za nas posebej zanimiv Posvet ekoloških kmetov: Agrobiodiverziteta kulturnih rastlin in novi poslovni izzivi v ekološki pridelavi, posvečen predvsem osveščanju javnosti o pomembnosti biotske pestrosti v kmetijstvu, kot tisti, ki zagotavlja prehransko varnost, stabilen dohodek, materiale za oblačila in bivališče ter zdravila. Biodiverziteta je v tem trenutku ena izmed najbolj kritičnih točk našega obstoja.

Na posvetu so se pogovarjali o naslednjih korakih, ki so v praksi potrebni, da se zagotovi obstoj agrobiotske raznolikosti. Med drugim so bile podane informacije o možnostih pridelave in odkupa semenskega materiala, pridelanega na slovenskih eko kmetijah, možnostih posredovanja znanj in tehnologij za pridelavo semenskega materiala, možnostih zbiranja naročila za doseg ugodnih cen in želenih sort ekološkega semenskega materiala in vzpostavitve kratke verige med pridelovalcem in kupcem semenskega materiala – možnosti glede na zakonodajo.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)