AGRA, mednarodni kmetijsko-živilski sejem, 55-ič svež v Mednarodnem letu trajnostnega rutizma za razvoj

18. julija, 2017

Jubilejni, 55. sejem AGRA, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji Evropi, bo tudi letos postregel s številnimi novostmi razstavljavcev na področju kmetijstva in živilstva, z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali in z vzorčnimi rastlinskimi nasadi.

300x600-sloOd 26. do 31. avgusta se bo v Gornji Radgoni pod sloganom »Tradicionalno svež!« predstavilo preko 1700 razstavljavcev iz 30 držav. Ključni dogodek, ki bo obeležil sejem v letu 2017, bo srečanje skupine držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 16+1. Pomembno poslanstvo mehanizma, ki ga na področju kmetijstva in gozdarstva vodi ravno Slovenija, je spodbujanje trajnostnega in večnamenskega upravljanja gozdov, razvoja zelenega gospodarstva in ekološke kulture, kar bodo tudi pomembni poudarki v razstavnem in strokovnem sejemskem programu.

Hrana iz naše bližine, trajnostno kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

Posebna pozornost sejma AGRA bo namenjena Mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj, hrani iz naše bližine, trajnostnemu kmetovanju in gospodarjenje z gozdovi ter kmetijski tehniki za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Država partnerica bo Kitajska, z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami se bodo predstavile številne druge države in regije.

Ob navedenem pa bo seveda AGRA predstavljala vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije, novosti na področju opreme in sredstev za pridelavo človeku in okolju prijaznih živil ter vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi, vina in produkte slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Na razstavnih prostorih, z razstavami, s svetovanji ter s strokovnimi dogodki se bodo predstavile najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije.

Sejem bodo oživele predstavitve avtohtonih živali, govedi, konjev, prašičev in drobnice v hlevih in maneži, predstavitve čebelarstva, malih živali ter rib v ribniku. Organizirane bodo zanimive delavnice in vodeni ogledi na osrednjem sejemskem vrtu, na permakulturnem in demonstracijskem vrtu ter v trajnih nasadih hmelja, slovenskega trsnega izbora, starih sort jablan in v gozdno parkovnem nasadu. Agro bodo spremljali tehtni strokovni posveti, pomembna poslovna druženja, stanovska in družabna srečanja ter tržnice, pokušnje, tekmovanja in zabavni dogodki.

Težišča sejma AGRA so: Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, srečanje skupine držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 16+1, hrana iz naše bližine, trajnostno kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje.

16 + 1 kmetijsko trgovinski forum

Slovenija bo v času sejma AGRA gostiteljica 12. kmetijsko-trgovinskega foruma med LR Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope. To bo eden od najpomembnejših dogodkov v letošnjem letu v naši državi, na katerem pričakujejo politične in gospodarske delegacije iz vseh držav skupine 16 + 1.
Pri skupini CEEC 16+1 gre za mehanizem usklajevanja in sodelovanja na področju kmetijstva in gozdarstva med Kitajsko in državami Srednje ter Vzhodne Evrope. Poslanstvo tega mehanizma je spodbujanje tesnejšega sodelovanja na področju trajnostnega in večnamenskega upravljanja gozdov, zaščite mokrišč in divjih živali, razvoja zelenega gospodarstva in ekološke kulture ter uresničevanje Agende 2030 za trajnostni razvoj. Poleg Kitajske in Slovenije v mehanizmu sodelujejo še: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Makedonija, Črna gora, Poljska, Romunija, Srbija in Slovaška. Ravno Slovenija pa je tista, ki je prevzela vodenje mehanizma za usklajevanje sodelovanja na področju kmetijstva in gozdarstva s sedežem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Država partnerica sejma AGRA – Kitajska

agriculture-1793403_640

S predstavitvijo kitajskih kmetijskih in živilskih podjetij bo sejem AGRA nudil odlično poslovno okolje za povezovanje in sklepanje novih poslov. Na dan otvoritve bo država partnerica vključena tudi v otvoritveni protokol s kulturnim programom. Prisotnost je že potrdil kmetijski minister Kitajske.
Razen LR Kitajske se bodo predstavile tudi Avtonomna pokrajina Vojvodina – Srbija, Madžarska, Hrvaška, Avstrija, Poljska, Litva, Slovaška in Romunija.

Poslovne predstavitve

Agra bo predstavljala poljedelsko, živinorejsko, vinogradniško, sadjarsko in gozdarsko mehanizacijo najvidnejših svetovnih in domačih blagovnih znamk, orodja in opremo, živila in vina, eko živila, semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin ter živali, opremo za živilsko-predelovalno industrijo, vinarstvo in vinogradništvo, izdelke za trajnostno gradnjo ter uporabo obnovljivih virov energije. Predstavljena bodo tudi transportna sredstva,
izdelki umetne in domače obrti ter rešitve za računalniško vodenje kmetij.
Pomembno vsebino predstavlja slovenska živilska industrija, ki bo nekatere branže predstavila s skupinskimi nastopi (žitarji, vinarji, sadjarji, …)

970x250-slo

Strokovne predstavitve

Nepogrešljive s strokovnimi razstavami, posveti, poslovnimi konferencami in nasveti za obiskovalce bodo najvidnejše institucije, kot so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-živilsko šolstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, naravni parki Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Zveza društev podeželske mladine Slovenije, razvojne agencije, energetsko svetovanje za občane mreže ENSVET, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Murska Sobota, lokalne akcijske skupine in druge najvidnejše ustanove, združenja, društva in posamezniki.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Fokus MKGP na sejmu AGRA 2017 bo razen na dogodkih v povezavi s skupino držav 16+1 tudi na prizadevanju za svetovni dan čebel. V tem okviru bo predstavljen celoten promocijski paviljon. Podrobneje bodo predstavili projekt »Izbrana kakovost Slovenija«, delo z mladimi in program razvoja podeželja, pri čemer se bodo posebej posvetili komunikaciji z obiskovalci. Poseben poudarek bodo namenili tudi turističnim kmetijam in pripravili vsakodnevne tržnice. Ministrstvo pa aktivno sodeluje tudi pri organizaciji razstave avtohtonih slovenskih pasem domačih živali.

Kmetijsko živilsko šolstvo Slovenije

S praktičnim delom in dejavnostmi bodo predstavljeni šolski programi kmetijskega in živilskega šolstva Slovenije. Poudarek bo na predstavitvi medovitih rastlin ter hrane iz naše bližine. Organizatorji letošnje predstavitve izobraževanja so: MKGP, Konzorcij biotehniških šol Slovenije ter biotehniške fakultete Ljubljana in Maribor, Visoka šola za vinogradništvo Nova gorica ter Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Strokovni program in Stanovski dnevi

Med več kot 150-imi dogodki sejma AGRA bodo odmevali številni strokovni posveti, okrogle mize, predavanja in predstavitve o aktualni problematiki v kmetijstvu in živilski industriji. Predstavile se bodo vladne in nevladne institucije, države in regije, poslovna in strokovna združenja ter organizacije. Organizirani bodo strokovno vodeni ogledi razstav živali, vzorčnih nasadov ter sejemske učne gozdne poti ter pokušnje vin in prehranskih izdelkov.

Stanovski dnevi:

 • 26. 8. – dan Pomurja, dan oračev
 • 27. 8. – dan čebelarjev, dan gozdarjev in gozda, dan podeželske mladine, dan kmetijske tehnike
 • 28. 8. – dan živilcev, dan govedorejcev, dan veterinarjev, dan Porabja, dan semenarjev, dan Vojvodine
 • 29. 8. – dan vinogradnikov in vinarjev, dan sadjarjev, dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dan konjerejcev, dan turističnih kmetij
 • 30. 8. – dan slovenskih zadružnikov, dan prašičerejcev, dan kmetijsko živilskega šolstva, dan rejcev drobnice, dan avstrijske Štajerske
 • 31. 8. – dan naravnih parkov, dan ekološkega kmetijstva, dan pridelovalcev zelenjave, dan sejemskih vrtov

Kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS AGRA 2017

Mariborska razvojna agencija/Enterprise Europe Network organizira 29. avgusta 2017 kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS Agra 2017. Srečanje predstavlja edinstveno priložnost za podjetja, obrtnike, organizacije in zainteresirane posameznike, da navežejo stike in izmenjajo izkušnje s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in Evropskih držav. Program omogoča individualne sestanke s potencialnimi partnerji na podlagi vnaprej izbranih srečanj. Tematska področja bodo: prehrana, kmetijstvo in kmetijska tehnika, trajnostni turizem, gozdarstvo, embalaža in tehnika pakiranja. Več informacij: http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/

Kulinarična in vinska ponudba ter tržnice

Na razstavnem prostoru Gospodarske zbornice, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter na razstavnih prostorih posameznih razstavljavcev bodo predstavljeni nagrajeni izdelki iz mednarodnih ocenjevanj kakovosti mesnih, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in medu.
V Agrini kuhinji si bodo lahko obiskovalci ogledali pripravo zdravih jedi in poskusili kulinarične dobrote iz Pomurja in celotne Slovenije. Obedovali bodo lahko v Gostilni Slovenija.

GIBANICA
Vino Slovenija Gornja Radgona bo predstavilo najboljša vina na razstavi in skozi številne strokovno vodene in individualne degustacije. V Vinskem hramu bo vina predstavljala tudi 21. Vinska kraljica Slovenije, Maja Žibert.
K nakupom bodo obiskovalce vabile tematske tržnice jedilnega olja, medu in izdelkov iz medu, eko-bio tržnica ter kmečka tržnica.

Agrina kuhinja

V Agrini kuhinji v hali C bodo pred očmi obiskovalcev pripravljali jedi iz izdelkov nagrajenih na mednarodnih ocenjevanjih sejma AGRA ter sejemskih vrtov.
Pri pripravi dogajanja sodelujejo Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Izobraževani center Piramida, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci in drugi uveljavljeni in bodoči mojstri kulinarike.

Strokovne predstavitve živali

Sejem bodo oživele strokovne razstave goveje živine, konjev, prašičev, drobnice, avtohtonih pasem domačih živali, čebelarstva, malih živali, konzumnih rib v ribniku ter kraškega ovčarja. Živali se bodo predstavljale na atraktivnih revijah na maneži in skozi vodene oglede. Predstavitve bo popestrila tudi prodajna ponudba mlečnih in mesnih izdelkov rejcev.

V govejem hlevu bodo predstavljene živali slovenskih priznanih rejskih organizacij pod okriljem KGZS in kmetijskih zavodov. Razstavljene bodo breje plemenske telice črnobele pasme, rjave pasme in lisaste pasme. Pasme lisasta, črnobela, rjava, limuzin in charolais bodo tudi zastopane s plemenskimi biki. Prav tako bo na sejmu cikasto govedo, ki predstavlja slovensko avtohtono pasmo.
Na dan govedorejcev, v ponedeljek, 28. 8. 2017 bo strokovno ocenjevanje razstavljene goveje živine s podelitvijo nagrad, priznane rejske organizacije s področja govedoreje pa bodo obeležile 25 letnico svojega delovanja.

Bambino Cup

Kot novost pri govedorejski razstavi bo v nedeljo na maneži med 11.00 in 13.00 potekalo tekmovanje otrok v vodenju teličkov ter slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. Pri tekmovanju so otroci razdeljeni v tri starostne skupine: do 6 let prva skupina, od 6 do 10 let druga skupina in tretja skupina v starosti nad 10. Prvi dve skupini tekmujejo na čas, najstarejša pa v vodenju.

Prašičji hlev bo nudil na ogled merjasce genotipov 44, 54 ter mladice genotipov 11 in 12. Prav tako bo v prašičjem hlevu posebej predstavljena Krškopoljska pasma prašičev.
Na dan prašičerejcev, v sredo, 30. 8. 2017 bodo organizirani strokovni posveti na aktualno problematiko ter srečanje prašičerejcev Slovenije.

DRŽAVNA RAZSTAVA DROBNICE

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije organizira državno razstavo drobnice. V njenem okviru bodo razstavljene vse pasme drobnice prisotne v Sloveniji. Razstavo bo spremljala prodaja izdelkov iz mesa, mleka in volne drobnice ter predstavitve na maneži. S prikazom striženja ovac in vodenja živali s psom pasme kraški ovčar bo še posebej živahno dogajanje na Dan rejcev drobnice, v sredo, 30.8.2017.

Razstava avtohtonih pasem domačih živali

V okviru razstave avtohtonih pasem živali bo celoten hlev D2 namenjen predstavitvi slovenskim avtohtonim pasmam živalim. Predstavljeni bodo: Lipicanski konj, Posavski konj, Slovenski hladnokrvni konj, Cikasto govedo, Krškopoljski prašič, Drežniška koza, Jezerko-solčavska ovca, Štajerska kokoš, Kranjska čebela. Vse pasme bodo dnevno s strokovnimi komentarji predstavljene na maneži, kjer bo predstavljena tudi njihova uporabnost ter možnost terapije s konji. V hlevu bodo rejci avtohtonih pasem svoje odlične izdelke nudili v pokušino ter prodajo. Na primeru jezersko-solčavske ovce bo predstavljena dobra praksa o tem, kako povečati gospodarnost reje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Predstavitve »Kako do volne – od strižnje do izdelka« bodo potekale 26. 8., 27. 8., 28. 8. 2017 ob 10:30, oz. v soboto ob 11:30.

Državna razstava čebelarstva

honey-bees-345620_640

Čebelarska zveza Slovenije, Zveza čebelarskih društev Pomurja in Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravljajo državno čebelarsko razstavo s prikazi in prodajo medu in izdelkov iz medu, literature, panjev in opreme za čebelarje ter degustacije medenega peciva in medu. Slovenski med in čebelje pridelke bo moč tudi kupiti. Na Dan čebelarjev v nedeljo, 27. 8. 2017 bodo podeljena priznanja najboljšim iz mednarodnega ocenjevanja medu, dogajanje pa bodo okrepila tudi strokovna srečanja in razglasitev zmagovalcev nagradnega razpisa za mlade čebelarje. Strokovne razprave v organizaciji ČZS, JSSČ bodo namenjene sistematičnemu mentorskemu vodenju čebelarjev začetnikov v čebelarskih društvih ter pomenu spodbujanja sejanja sončnic.

Razstava malih živali, kraških ovčarjev in rib v ribniku

Agra bo živa tudi z Razstavo malih živali v organizaciji Društva gojiteljev pasemskih malih živali Pomurja, razstavo rib v ribniku, ki jo organizira Pomurski sejem ter enodnevno razstavo in predstavitvijo avtohtone pasme kraškega ovčarja.

Rastlinski nasadi

Razstavo več kot 300 vrtnin in poljščin starih in avtohtonih sort pripravljajo na osrednjem sejemskem vrtu učenci in profesorji Biotehniške šole Rakičan, ki bodo zagotovili tudi vsakodnevne strokovno vodene oglede nasada in pridelkov. Biotehniška šola Rakičan že 30 let uspešno sodeluje s Kmetijsko-živilskim sejmom AGRA pri urejanju demonstracijskega vrta, čigar namen je obiskovalcem sejma predstaviti kmetijske rastline, ki jih pogosto gojimo kakor tudi rastline, ki so v opuščanju in bodo mogoče v prihodnosti pridobile na pomenu. V kolekciji kmetijskih rastlin so izpostavljene avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin.

Namen je prikazati, da tudi naše starejše sorte dajejo kakovostni pridelek glede na novejše sorte, ki v nekaterih primerih niso prilagojene našim podnebnim in talnim razmeram. S pomočjo ohranjanja avtohtonih sort pa seveda ohranjamo tudi biotsko pestrost ter preprečujemo t.i. gensko erozijo, torej izgubo določenih genov.
Dan sejemskih vrtov je četrtek, 31. 8. 2017.

Permakulturni vrt

Permakulturni vrt, ki ga ureja Amarant, bo prikazal trajnostne okvire in samozadostne agrikulturne sisteme, ki so narejeni na osnovi naravnih ekosistemov.
Pred slamnato hiško ob vrtovih bodo dnevno pripravljali jedi iz vrtnin v krušni peči.

Sejemska njiva in demonstracijski vrt

Na sejemski njivi in demonstracijskem vrtu bodo predstavljene slovenske avtohtone sorte kmetijskih rastlin, različne vrste industrijske konoplje, oživljanje zemlje.
Celoten demonstracijski vrt sejma AGRA preveva skrb za ohranjanje avtohtonih sort semen. Na njem se predstavlja kolekcija 14-ih različnih sort konoplje za različne uporabnosti. Na posebni gredici so predstavljeni medoviti posevki, katerih prvotni namen je pridelava hrane ali krme ter podor (obogatitev tal z organsko snovjo), obenem pa nudijo odlično pašo za čebele. Posebno mesto zavzemajo zelišča in čaji.
Med posevki so postavljeni različni namakalni sistemi, ki v sušnih obdobjih zagotavljajo zadostno količino vode v tleh in s tem pomembno vplivajo na količino in kakovost pridelka.
Del vrta je namenjen prikazu oživljanja zemlje z zelenim gnojenjem.
Na obrobju rase v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec hmelj.
Pridelki iz sejemskih vrtov, še posebej kombinacije s fižolom, ptujskim lükom in bučnim oljem, bodo obiskovalcem na voljo v pokušnjo v Agrini kuhinji.

Trajni nasadi

V ogled in prikaz dobrih praks strokovnjakom, kmetom in ljubiteljskim obiskovalcem Pomurski sejem pazljivo neguje trajne vzorčne nasade. Vzorčni nasad trt – slovenski trsni izbor in nasad starih sort jablan ureja v sodelovanju s KGZ Maribor – Selekcijskim središčem Ivanjkovci. Gozdno parkovni nasad  v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije predstavlja gozdna drevesa, drevesne vrste (prerezi lesov) ter rabo in sledljivost lesa oz. biomase.

Spremljevalne prireditve – dogodki

 • 19. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
 • srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske
 • srečanje kmečkih žena in deklet
 • srečanje podeželske mladine
 • izbor najtežje buče
 • tekmovanje v vlečenju vrvi
 • tekmovanje v plesanju polke
 • plesanje maskot razstavljavcev
 • nogometna tekma slovenske vinske reprezentance
 • srečanje sommelierjev
 • srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo
 • 8. srečanje starodobnih traktorjev Steyr
 • Agrina Kuhinja – kuhanje jedi iz nagrajenih izdelkov z ocenjevanj ter sejemskih vrtov
 • vodene pokušnje vin z ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2017 z Majo Žibert, 21. Vinsko
  kraljico Slovenije
 • strokovno vodeni ogledi sejma, vzorčnih nasadov in razstav živali
 • igralnica za otroke

Odprtje sejma AGRA bo spremljala tudi Radgonska noč

Prvi dan sejma Agra, 26. 8. 2017 bodo v centru mesta Gornja Radgona organizirali Radgonsko noč. Prireditev se bo začela s popoldanskim delom, in sicer tekmovanje v kuhanju golaža v organizaciji TD Majolka, na katerem bodo sodelovala TD iz vse Slovenije. Nadaljevala se bo z otroškim programom pred Mladinskim centrom ter zaključila z večernim koncertom legendarne hrvaške skupine Magazin.

Strokovna ocenjevanja kakovosti 2017

V pomembno poslovno in kakovostno poslanstvo Pomurskega sejma sodi poleg organizacije sejmov tudi organizacija strokovnih ocenjevanj kakovosti izdelkov. Objektivnost ocenjevanj zagotavlja sestava strokovnih komisij, v katerih ocenjujejo licencirani in priznani domači in tuji ocenjevalci kakovosti. Priznanja so zato odlično orodje tržnega komuniciranja. Najboljša priložnost za promocijo nagrajencev pa je seveda Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, ki ga spremlja svečana podelitev priznanj, možnosti za pokušnjo izdelkov ter kataloška objava rezultatov v tiskani in spletni obliki.

 • Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov: 17. 5. (sveže meso), 14. 6. (mesni izdelki)
 • Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov: 30. 5. – 2. 6.
 • Mednarodno ocenjevanje sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod: 20. 6.
 • Odprto državno ocenjevanje vin – Vino Slovenija Gornja Radgona: 17. – 21. 7.
 • Ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo: 8. 8.
 • Mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme: 24. – 25. 8

Podrobnejše informacije:

Mateja Jaklič, izvršna direktorica
telefon: +386 2/5642 116, e-pošta: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

Andrej Slogovič, projektni vodja
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, strokovno ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona, Mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije, telefon: +386 2/5642 112, e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si

Jana Dimec, projektni vodja
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, telefon: +386 2/5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si

Boris Nicolas Erjavec, projektni vodja
Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, Mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, Ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo, telefon: 02/5642 115, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

mag. Vesna Dajčman, projektni vodja
strokovni program Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, telefon: +386 2/5642 118,
e-pošta: vesna@pomurski-sejem.si

Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon +386 41 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si

Osvežene informacije: www.pomurski-sejem.si

(Visited 82 times, 1 visits today)