Na kvadratnem metru slovenskega travnika je 80 različnih rastlinskih in živalskih vrst

9. maj, 2019

Osem odstotkov kopnega ali devet milijonov kvadratnih kilometrov na Zemlji prekrivajo travišča ali travniki. V Sloveniji je travniške površine izoblikoval človek z izsekavanjem gozda. Danes so to življenjska okolja z neverjetno pestrostjo.

Travišča so v tisočletjih postala pomembna in nezamenljiva življenjska okolja, danes pa izginjajo. Izginjajo, ker jih človek ne potrebuje več. Ko so travniške površine prepuščene same sebi, se počasi spet zarastejo v gozd. Izginjajo, ker jih človek spreminja v polja in njive, turistične površine, na njih gradi hiše. S travami izginejo številne rastline in živali, ki so se prilagodile na življenje v odprtem prostoru in teh ni malo. V Sloveniji je na samo enem kvadratnem metru 80 različnih rastlinskih in živalskih vrst.

Krivuljo izginjanja travnikov je mogoče obrniti

Ohranjanje travnikov ni dovolj, nekatere površine je treba popolnoma obnoviti, zato so se na Zavodu za varstvo narave odločili, da bodo na izbranih površinah – na Gorjancih, Kumu, Pohorju in v Halozah – poskušali narediti prav to. Vsi ti kraji so bili izbrani, ker so območja Nature 2000, ki se zavzema za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Žuželke ene najbolj ogroženih živalskih skupin

Živa bitja se v naravi prilagajajo spremembam, ki jih povzroča človek, težava je v tem, da se okolje spreminja tako hitro in tako intenzivno, da živalske vrste v sodobnem času ne morejo več slediti spremembam ali se jim prilagoditi. To velja tako za velika kot majhna bitja. Zlasti žuželke so zelo ogrožene zaradi intenzivnega kmetijstva – prepogosta košnja travnikov, prehitra prva košnja travnikov, baliranje trave, gnojenje travnikov. Na ta način se zmanjšujeta pestrost rastlin in žuželk na travnikih. Velik vpliv na žuželke ima tudi urbanizacija – gradnja cest, naselij – ki zmanjšuje življenjski prostor in zato jih je v naravi vedno manj.


Dokumentarno oddajo si lahko v celoti ogledate tukaj.

 

Vir: TV SLO

(Visited 10 times, 1 visits today)