Poročilo OECD in Evropske komisije o zdravju: Slovenija v povprečju, z nekaterimi močnimi in šibkimi točkami

24. november, 2016

<![CDATA[Slovenija se, kot navajajo na NIJZ, po poročilu pri večini kazalnikov zdravja, zdravstvenega varstva in kakovosti zdravstvene oskrbe nahaja v povprečju OECD, ima pa v primerjavi z ostalimi članicami EU nekatere bolj izrazito šibke oz močne plati.

  • Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je v Sloveniji preseglo 80 let ter je 0,3 leta nad povprečjem EU-28.
  • Umrljivost novorojenčkov v Sloveniji je najnižja med vsemi državami EU, in sicer znaša 1,8 na tisoč živorojenih otrok, evropsko povprečje pa znaša 3,6 na tisoč živorojenih otrok.
  • Med glavnimi vzroki umrljivosti v Sloveniji izstopa umrljivost za rakom, ki je večja od povprečne stopnje umrljivosti zaradi raka v državah EU-28, v tem kazalniku jo presegajo samo Hrvaška, Slovaška in Madžarska.
  • Prav tako je večja od povprečja EU-28 umrljivost zaradi samomora pri obeh spolih.
  • Življenjski slog prebivalcev Slovenije je v večini primerov blizu povprečja EU-28

V Sloveniji letno beležimo 253 smrti na 100.000 prebivalcev, ki bi jih lahko preprečili z ustreznimi javnozdravstvenimi intervencijami v najširšem smislu, medtem ko je v povprečju EU-28 takih smrti 204 na 100.000 prebivalcev. Hkrati je v Sloveniji 118 smrti na 100.000 prebivalcev, ki bi jih lahko preprečili s pomočjo ustrezne medicinske tehnologije, če bi bila na voljo na kraju smrti; takih smrti v je v povprečju EU-28 119 na 100.000 prebivalcev.

  • Slovenija je med državami z najvišjimi deleži odzivnosti na presejalni program za odkrivanje raka materničnega vratu (ZORA), posledično je boljše od EU-28 tudi 5-letno preživetje pacientk z rakom materničnega vratu in nižja umrljivost zaradi raka materničnega vratu.
  • Precepljenost populacije proti otroškim boleznim je v Sloveniji enaka povprečju EU-28.
  • Število obiskov pri zdravniku je blizu povprečju EU (oz. malenkost nižje, zdravnika obiščemo povprečno 6,6-krat letno). Najmanjkrat zdravnika obiščejo Švedi, in sicer le 2,9-krat letno. Število obiskov na enega zdravnika pa je v Sloveniji malo nad povprečjem EU (skoraj 2.400 na zdravnika; EU 2.145 na zdravnika).

Publikacija Health at a Glance: Europe 2016 je del izboljšanega sodelovanja med OECD in EK za uresničenje pobude Evropske komisije ‘State of Health in the EU’.
 
Vir: NIJZ
 ]]>
(Visited 6 times, 1 visits today)