Planinstvo tudi za gluhe in slepe: vikend v znamenju planinskih prostovoljskih akcij

20. junija, 2019
Foto: arhiv PZS

Ta konec tedna bo v znamenju planinskih prostovoljskih akcij Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki bo čez poletje zaznamovala utrip v 15 planinskih kočah, in Stopiva skupaj, osvojimo vrh, ki bo ta konec tedna slepe in slabovidne pospremila na štiri planinske koče. Partnerji projekta želijo z vključevanjem prostovoljcev, oskrbnikov in obiskovalcev koč pokazati, da so gore dostopne za vse, tudi gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne, in da smo kot družba zmožni delovati vključujoče.

Gluhi strežejo v planinskih kočah

Vseslovenska planinska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je lani v svoji prvi izvedbi doživela odličen odziv, tako med gluhimi, naglušnimi in osebami s polževim vsadkom kot med slišečimi. Letos se je začela že maja na Planini nad Vrhniko, glavnina dogodkov pa se zvrsti od konca junija do sredine septembra. V soboto in nedeljo, 22. in 23. junija, bodo gluhi stregli v Planinskem domu na Zelenici, akcijo bo v soboto spremljal tudi poseben dogodek Stopiva skupaj, osvojimo vrh, kjer bodo slepe in slabovidne postregli gluhi in naglušni, slepi in slabovidni pa se bodo ta konec tedna odpravili tudi do planinskih domov na Boču, Gorjancih in Čavnu. Akciji sta del Tedna vseživljenjskega učenja.

Gluhi bodo stregli:

  • 29. in 30. junija v planinskih domovih na Boču, Uštah – Žerenku in pri Gospodični na Gorjancih,
  • 6. in 7. julija v Tamarju, na Okrešlju in Kriških podih,
  • 3. in 4. avgusta na Kredarici, pod Stolom in v Ruški koči,
  • 7. in 8. septembra na Kamniškem sedlu, Čemšeniški planini in Slavniku,
  • zaključek akcije bo 14. in 15. septembra na Mrzlici.
Vir: PZS

Stopiva skupaj, osvojimo vrh

Akcija Stopiva skupaj, osvojimo vrh poteka pod okriljem Odbora Planinstvo za invalide/OPP Planinske zveze Slovenije, Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveze Lions klubov Slovenije, ki želijo z združenimi močmi spodbuditi čim več slepih, slabovidnih in oseb z okvaro vida, da se pridružijo akciji, predstaviti planinstvo kot možnost aktivnega preživljanja prostega časa, približati slepoto drugim in družbi z jedilniki v brajlici in povečani pisavi ter s primerno podporo slepim in slabovidnim omogočiti doseganje planinskih ciljev.

Slepi in slabovidni planinci se bodo tako v soboto, 22. junija, pod strokovnim vodstvom podali na Zelenico in Planinski dom na Boču, 23. junija pa na Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih in Kočo Antona Bavčerja na Čavnu. Vsi pohodi bodo inkluzivni in tako namenjeni vsem planincem.

“Prebili smo namišljene meje”

“S pripravo obeh akcij smo skupaj z oskrbniki planinskih koč stopili v neznano. Z veliko pripravljenostjo za sodelovanje in odprtostjo sodelujočih smo uspeli prebiti namišljene meje in pokazati, da planinstvo lahko vključuje in združuje. Z akcijama tudi sporočamo, da se s planinstvom lahko ukvarja praktično vsak. Imamo polno podporo oskrbnikov oz. najemnikov koč in planinskih društev, kar je podlaga za dobro izvedbo akcij. Spretno so se prilagodili novemu izzivu sodelovanja z ranljivimi skupinami, njihov pristop je odprt, poln razumevanja in so se aktivno vključili v ustvarjanje izvedbe akcije. Vsi smo se podali v neznane aktivnosti, ki so dvignile raven vključevanja, sprejemanja in razumevanja drugačnosti,” razlaga vodja odbora Planinstvo za invalide/OPP in dolgoletni vodnik PZS Jurček Nowakk.

Vir: PZS

Solidarnostni korak

Jurček Nowakk in Marjeta Čič, predstavnika planinske zveze v delovni skupini Gluhi strežejo v planinskih kočah, izpostavljata, da je osnova celotne akcije vključevanje v družbo in prepoznavanje vsakega posameznika v družbi, kar odseva tudi moto Bodimo inkluzivni. “Z akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah smo v družbi naredili solidarnostni korak. Za namen akcije smo prostovoljce motivirali k socializaciji prek različnih aktivnosti in jim omogočili uresničevanje skritih želja – da bi bili opazni, sprejeti, vključeni in povezani; koče in planinska društva ter občine in sodelujoče organizacije pa to podpirajo z odprtimi vrati in posluhom. Prispevali smo tudi k aktivnemu življenjskemu slogu vseh obiskovalcev v naravi, kjer so nastajali primeri dobrih praks in dobre zgodbe,” poudarja gluha planinka Maja Kuzma.

Gradijo mostove

Vodja delovne skupine akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, Daša Peperko, zastopnica društva MOOSVID, pa dodaja: “Ciljamo tudi na ozaveščanje populacije o gluhi skupnosti nasploh in še posebej o rabi slovenskega znakovnega jezika. To se odlično ujame z akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki spodbuja inkluzijo med različnimi skupnostmi, s katerimi gradimo mostove za sodelovanje in razbijamo stereotipe o gluhih in slovenskem znakovnem jeziku. Sočasno pa ima gluha mladina tudi priložnost številnim predstaviti svojo kulturo, kar je fenomenalno, saj je večina v vsakdanjem življenju nima.”

“Odprti do narave, dovzetni za gibanje in nova doživetja”

“Samo s pogumom in odločnostjo lahko zagotavljamo dostopnost do informacij, medsebojnega razumevanja in sprejemanja drugačnosti. Na ta način se slepi in slabovidni tudi dokazujemo in uveljavljamo kot polnopravni oz. enakopravni del družbe. Odprti do narave, dovzetni za gibanje in nova doživetja. Ker želimo sebi in drugim dokazati, da zmoremo. Ker želimo biti zgled vsem, ki imajo težave z vidom. Ker moramo tudi ali predvsem sami (po)skrbeti za ozaveščanje širše javnosti o slepoti. Ker moramo odgovorne nenehno opozarjati na ureditev dostopnosti do prostora, storitev in informacij. Ovrzimo stereotipe, ki nas razdvajajo in so vir nerazumevanja. Bodimo dejavni in dokažimo, da med videčimi in nevidečimi ni nepremostljivih razlik. Zato stopimo skupaj in osvojimo čim več vrhov,” pravi vodja delovne skupine Za slepe/slabovidne ni ovir Igor Miljavec, dolgoletni predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica

 

Vir: PZS

(Visited 13 times, 1 visits today)