Svetovni dan tal letos poudarja pomen kmetijskih zemljišč

5. decembra, 2016

<![CDATA[Svetovni dan tal sta zaradi ključnega pomena tal za trajnostni razvoj razglasila Združeni narodi – organizacija FAO ter organizacija Global Soil Partnership leta 2013. Namen svetovnega dneva tal je predvsem ozaveščanje javnosti o pomenu tal, ki predstavlja enega od neobnovljivih naravnih virov, saj je njihovo nastajanje in obnavljanje dolgotrajen proces, ki traja več tisočletij.

Osnova oskrbe – s hrano in surovinami

Tla predstavljajo temelj za oskrbo s hrano, biomaso in surovinami. Dajejo življenjski prostor ljudem in drugim organizmom, so osnova za vrsto človekovih dejavnosti, oblikujejo krajino, so vir genetske raznolikosti in arhiv dediščine.
Še posebej je pomembna kakovost tal oz. prsti ko govorimo o ohranjanju dobrih kmetijskih zemljišč v povezavi s temeljno nalogo kmetijstva – zagotavljanjem zadostne preskrbe z varno hrano oz. zadovoljevanjem ene od osnovnih potreb človeštva. “Največjo grožnjo v verigi preskrbe s hrano lahko predstavlja trajna izguba zemljišč, na eni strani zaradi opuščanja kmetovanja in zaraščanja, na drugi strani pa zaradi urbanizacije in pozidave kmetijskih zemljišč, ki predstavljajo samo 30 % površine naše države,” pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več prebivalstva, večje potrebe po kmetijskih zemljiščih

Ker prebivalstvo narašča, naraščajo tudi potrebe po hrani, kar pomeni, da potrebujemo več kmetijskih zemljišč in boljša, bolj produktivna tla. Zaradi teh dejstev je varovanje (že obstoječih) kmetijskih zemljišč kot pomembnega naravnega vira oz. naravne dobrine izjemnega pomena tako za pridelavo hrane, kot tudi iz vidika varovanja okolja, ohranjanja kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter opravljanja ekoloških funkcij. Rodovitnost tal pa se zmanjšuje tudi zaradi erozije, zmanjšanja organske snovi v tleh, zaslanjanja tal in podnebnih sprememb.
Ena ključnih nalog je torej zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč in ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč pred njihovo trajno spremembo.
 
Vir: MKGP
 ]]>

(Visited 120 times, 1 visits today)