Velike mačke so veličastne in skrivnostne živali, a njihovo preživetje v naravi je močno ogroženo

3. marca, 2018

3. marca obeležujemo Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, letos je posvečen velikim mačkam, plenilcem, ki so med najbolj ogroženimi prosto živečimi vrstami.

Velike mačke: lev, tiger, leopard, gepard, jaguar, so med najbolj priljubljenimi, veličastnimi in skrivnostnimi živalmi, ki predstavljajo moč in pogum. Ta dan hkrati vabi vse nas, da te živali spoznamo in poskrbimo za njihovo preživetje, saj je njihovo preživetje v naravi močno ogroženo.

snow-leopard-1985510_640

Velike mačke so med najbolj prepoznavnimi in občudovanja vrednimi živalmi

Spomnimo, da so prav te vrste navdihovale proizvajalce avtomobilov, športne opreme in modne oblikovalce, ki so jih uporabljali kot simbole moči, hitrosti in lepote. V današnjem času pa so te čudovite živali zaradi človekovih dejavnosti marsikje že kritično ogrožene. Zaradi izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena kot posledice človekovih posegov v naravo, neposrednih konfliktov, krivolova in nezakonite trgovine njihove populacije naglo upadajo. Tako se je npr. populacija tigra v zadnjih sto letih zmanjšala za 95 %, populacije afriških levov pa za 40 % v samo 20 letih.

tiger

Za zaustavitev tega upadanja so bili sprejeti različni ukrepi na globalni in nacionalnih ravneh. Generalni sekretar konvencije CITES vabi vse vlade, vladne in nevladne organizacije ter posameznike, da skupaj ukrepamo in obrnemo ta trend ter ohranimo velike mačke.

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Konvencija CITES).

Velika in dobro ohranjena zavarovana območja nudijo velikim mačkam življenjski prostor, možnost gibanja in lova. Nekateri ukrepi so omogočili sobivanje ljudi in živali.  Konvencija CITES s svojim delovanjem vsem vrstam velikih mačk daje mednarodno pravno zaščito ter prispeva ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini in pretiranemu izkoriščanju naravnih virov nasploh. Ukrepi proti nezakoniti trgovini so bili sprejeti na vseh ravneh, med drugimi, je tudi Generalna skupščina ZN sprejela več resolucij, ki opozarjajo na problem ogroženosti velikih mačk in nezakonite trgovine z njimi.

levji mladiček

Prostoživeče vrste so temelj zdravih ekosistemov

Izvršni direktor WWF (Svetovna organizacija za varstvo narave) opozarja na pomembno vlogo, ki jo imajo prosto živeče vrste za celotno življenje na planetu in ki presega njihovo vrednost, ki je ni mogoče ekonomsko ovrednotiti, saj so te vrste temelji zdravih ekosistemov. Le takšni ekosistemi nam zagotavljajo ekosistemske storitve ne da bi zanje plačali: čisti zrak in vodo, stabilno podnebje in plodno zemljo, zdravila, opraševalce kmetijskih rastlin ter neštete druge storitve in  produkte. Skrbijo za naše zdravje in dobro počutje, ter povečujejo blaginjo družbe in rast gospodarstva. Vse te rastline in živali so kot osnovni gradniki našega zidu življenja in omogočajo, da naš planet »živi«. Če ključne gradnike izgubljamo, nastanejo v steni praznine in zid se poruši, za sabo pa pusti katastrofalne posledice tako za planet Zemljo kot tudi za našo prihodnost.

črni panter

Območja, kjer domujejo velike mačke, so biotsko bogata in polna življenja

Predsednik organizacije Panthera poudarja ekološki, kulturni, ekonomski in politični pomen velikih mačk. Območja kjer te vrste še domujejo so biotsko bogata, polna življenja in pomembna za našo dobrobit, če samo pomislimo na vse ekosistemske storitve, ki nam jih ta območja nudijo. Upanje in napredek je v malih, vendar vztrajno ponavljajočih se korakih, pri izvajanju zakonodaje, pomoči državam v razvoju, vključevanju lokalnega prebivalstva in sprejetih zavezah mednarodne politike proti nezakoniti trgovini.

V Sloveniji imamo dve veliki mački

V Evropi, so te vrste v živalskih vrtovih, kamor so prišle iz ujetništva, kjer so bile rojene in vzrejene ter ne poznajo svojega naravnega okolja. V Sloveniji imamo dve vrsti prosto živečih mačk, risa in divjo mačko.

ris

Ris je bil pri nas iztrebljen ter ponovno naseljen v 70. letih prejšnjega stoletja. Trenutno poteka pomemben projekt za ohranitev risa v Sloveniji v okviru programa Life, ki vključuje 11 institucij v 5 državah, vodi pa ga Zavod za gozdove Slovenije. Z ohranitvijo te karizmatične vrste bomo izpolnili odgovornost do narave in prihodnjih rodov. To odgovornost so prepoznale in si za njeno izpolnitev aktivno prizadevajo vse ključne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom prosto živečih živali. Uspešno medinstitucionalno sodelovanje in vključevanje lokalnih skupnosti je eden od osnovnih pogojev za uspešno izvedbo tega ambiciozno zastavljenega projekta.

 

 

Vir: MOP

(Visited 17 times, 1 visits today)