Varstveno stanje volkov v Sloveniji – po raziskavi ugodno, 10 volkov pa bodo odvzeli

10. februarja, 2017

Kot poročajo na projektu Natura2000, rezultati »Spremljanja varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016« kažejo, da je populacija volkov v Sloveniji stabilna ali celo v rahlem porastu od leta 2010. Zato so strokovnjaki varstveno stanje volka opredelili kot ugodno. Ocenjujejo, da je volkov okrog 50, tropov pa 11.

Spremljali mladiče in smrtnost, pa tudi škodne primere

Z metodo zaznavanja mladičev volkov s pomočjo izzivanja tuljenja so zabeležili 18 odzivov volkov, od tega so v sedmih primerih dobili odziv mladičev ter tako potrdili legla.  Spremljali so smrtnost volkov in zabeležili 7 poginulih volkov. Vsi mrtvi volkovi so bili tudi veterinarsko pregledani. “Rezultati v splošnem kažejo na razmeroma zdravo populacijo volkov v Sloveniji,” pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor. Spremljali so tudi škodne primere, ki so jih povzročili volkovi – popisanih je bilo 124.

“V prostorski sliki populacije je nekaj sprememb v primerjavi z vzorčenji med letoma 2010–2013. Tako imamo v sezoni 2015/2016 pri nas 11 tropov volkov. Velikost populacije volkov v Sloveniji v tej sezoni za potrebe upravljanja ocenjujejo na 52 (od 42 do 64) volkov,” so še zapisali.

Za ohranitev ugodnega stanja ključna povezanost z dinarskimi volkovi

Glede na to, da je populacija volkov v Sloveniji stabilna ali celo v rahlem porastu od leta 2010, odkar imamo kvalitetne podatke monitoringa, so strokovnjaki varstveno stanje volka opredelili kot ugodno. Opozorili pa so, da je za ohranitev ugodnega varstvenega stanja ključnega pomena ohranjanje povezljivosti z ostalimi dinarskimi volkovi na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini.

Julija 2016 se je pričel naslednji projekt: “Spremljanje varstvenega stanja (monitoring) v sezoni 2016/2017” in bo trajal do konca junija 2017.

Izvajalci obeh projektov monitoringa so Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Društvo Dinaricum. Metodologija je bila razvita v projektu LIFE SloWolf (2010-2013).

V letošnjem letu so odredili “odvzem” 10 volkov

Vlada je na seji konec januarja sprejela odlok o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017. Odlok predvideva odvzem 10 volkov ter 113 medvedov. Odlok, ki ga je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor, določa obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda in volka iz narave, vključno z določenimi pogoji, ki natančneje opredeljujejo izjeme tega odvzema. “Ukrep temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije ter stališču Zavoda RS za varstvo narave. Načrtovalsko obdobje zajema čas od 1. oktobra 2016 do 30. septembra letos,” so po seji zapisali v sporočilu.

Na projektu SloWolf so na svoji Facebook strani odlok Vlade komentirali tako: “Odvzem (to je skupna smrtnost) pa je dovoljen v maksimalni višini 10 živali. To je vsekakor trajnostna številka, ki ne vpliva na zmanjševanje populacije volkov. Naš monitoring od leta 2010 naprej kaže, da populacija ne upada, ampak celo počasi raste.”

Kljub temu trenutno poteka peticija proti temu, saj mnogi biologi in tudi javnost menijo, da gre za nepotreben in nehuman ukrep.

 

Vir: natura2000.si, SloWolf, MOP

(Visited 99 times, 1 visits today)