Varovanje in ohranjanje kranjske čebele

7. decembra, 2019

Kranjska čebela, Apis mellifera carnica (Pollmann 1879) imenovana tudi kranjska sivka je na svetu druga najbolj razširjena rasa medonosne čebele. “To je posledica intenzivne prodaje čebeljih družin in matic kranjske sivke iz slovenskih dežel konec 19. in začetek 20. stoletja. Glavni razlog velikega povpraševanja tujih čebelarjev po kranjski čebeli so zagotovo njene pozitivne lastnosti zaradi katerih se močno loči od drugih ras medonosne čebele. Med drugim je znana predvsem po izjemni mirnosti, dobrih donosih na gozdnih pašah, majhni porabi hrane tekom zime ter po burnem spomladanskem razvoju,” razlaga Simon Golob, svetovalec za tehnologijo čebelarjenja, v članku Čebelarske zveze Slovenije.

Prve popisane čebele iz Podsmreke pri Višnji Gori

Kranjska čebela se je razvila na območju jugovzhodnih Alp, Panonske kotline in na območju Dinarskega gorstva. “Slovenija pa predstavlja stičišče omenjenih območij kar je tudi eden od razlogov, da prav Slovenija velja za izvorno območje kranjske čebele. Prav tako pa so bile prve čebele, ki jih je leta 1879 August Pollmann opisal in poimenoval kot kranjske čebele, poslane k njemu prav iz slovenskega območja, iz dežele Kranjske natančneje iz Podsmreke pri Višnji Gori,” pojasnjuje Golob.

Čistost populacije

Čebelarji v Sloveniji se trudijo, da ohranjajo čisto populacijo kranjske čebele kjer bo prisotnost drugih čebeljih ras ali križancev nična. A zakaj je to pomembno?
“Kranjska čebela se je tekom evolucije razvila na našem območju in je za razliko od tujih ras čebel, na naše razmere zelo dobro prilagojena. To se kaže v dobrem prenašanju zimskih razmer, v burnem spomladanskem razvoju, pri dobrem izkoriščanju gozdnih paš, pri prilagojenosti na nizke temperature ter tudi pri dobri orientaciji v gozdu ter na razgibanem in hribovitem terenu. Navedene lastnosti so se oblikovale tisočletja, saj so jih čebele potrebovale za preživetje v danih razmerah. Ker druge čebelje rase teh lastnosti nimajo bi lahko z morebitnim križanjem, v populaciji kranjske čebele naredili ogromno ter nepopravljivo škodo,” pojasnjuje strokovnjak.

Poleg omenjenih lastnosti pa so kranjske čebele po njegovih besedah znane še po svoji mirnosti, zaradi česar so priljubljene tudi pri številnih čebelarjih v tujini. “V primerjavi z drugimi rasami so manj napadalne, pri posegih v panj dokaj mirno sedijo na satju in ne vzletavajo, ter le redko pikajo. Z vidika ekonomičnosti čebelarjenja je pomembno tudi to, da dobro izkoriščajo, predvsem gozdne paše ter da letijo tudi v bolj neugodnih vremenskih pogojih, kot so nižje temperature ter prisotnost vetra.”

Kako preživijo zimo?

V jesensko-zimskem času matica kranjske čebele sprva omeji zaleganje, kasneje pa z njim tudi prekine. “Posledično pa se močno zmanjša poraba hrane tekom zime, s čimer se poveča možnost uspešnega preživetja zime. Zimo čebele namreč preživijo v majhni zimski gruči. Kljub majhnemu številu čebel v njej, pa matice spomladi, z intenzivnim zaleganjem nadomestijo manjše število čebel delavk v zimskem času, tako da le to do privih intenzivnejših paš že doseže število čebel delavk v čebeljih družinah drugih ras v podobnih razmerah. Ker se dobro orientira in redko zahaja v sosednje panje je kranjska čebela zelo primerna tudi za način čebelarjenja v čebelnjaku, kjer so žrela panjev razmeroma skupaj,” še pojasnjuje Golob. Zaradi tega je kranjska čebela manj nagnjena k ropanju sosednjih panjev.

Za konec še poudarja, da imajo slovenski čebelarji  srečo, da imajo možnost čebelariti s čisto kranjsko čebelo in posledično delati z vsemi pozitivnimi lastnostmi, ki jih le ta ima.

 

vir: ČZS

(Visited 246 times, 1 visits today)