Tujerodne želve ogrožajo naše domorodke

4. septembra, 2019
Rdečevratka, tujerodna invazivka, ki je pogosta predvsem v vodah v urbanih okoljih (foto: Mirko Kastelic)

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok so v okviru »Ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča in za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst”, v juliju začeli načrtno odstranjevanje odraslih in mladih osebkov invazivne tujerodne popisane sklednice (Trachemys scripta). V Sloveniji sta podvrsti rumenovratka in rdečevratka pogosti predvsem v stoječih vodah urbanih okolij.

Tujerodne vrste lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost domorodnih vrst pa tudi na same ekosisteme. Tujerodne vrste običajno v novem okolju postanejo tekmeci domorodnim vrstam in z njimi tekmujejo za življenjski prostor in hrano.

Rumenovratka (foto: Kim Ferjančič)

Uspešen izlov

V Naravnem rezervatu so v postavljene vrše izlovili več kot 100 popisanih sklednic, med njimi največ rdečevratk. Ne glede na visoko številko ujetih želv  so v okviru vsakotedenskega opazovanja odprtih vodnih površin na sladkovodnem delu prešteli še veliko osebkov.

Domorodna sladkovodna želva ogrožena

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je edina domorodna predstavnica sladkovodnih vrst želv v Sloveniji, ki živi tudi v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Trenutno ima status prizadete vrste na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, kar pomeni, da je njeno preživetje na območju Slovenije zelo malo verjetno brez ustreznih ukrepov za zmanjševanje dejavnikov, ki jo potencialno ogrožajo.

 

Vir: Naravni rezervat Škocjanski zatok, Tujerodne vrste

(Visited 29 times, 1 visits today)