Svetovni dan živali: tudi pri nas vse več vrst ogroženih zaradi posegov človeka

3. oktober, 2016

<![CDATA[Namen svetovnega dneva živali je opozoriti na zaskrbljujoč položaj ogroženih živalskih vrst, hkrati pa se opomniti na  pomembno vlogo  živali v našem vsakdanjem življenju in pri ohranjanju pestrosti življenjskih okolij.  

Na Zemlji živi okoli dva milijona živalskih vrst, v Sloveniji okoli 15–20.000, od tega je 850 endemitov, tj. živalskih vrst, ki živijo pretežno na ozemlju Slovenije.

V Sloveniji sicer pestre živalske vrste, a mnogo je ogroženih
Slovenija po pestrosti živega sveta sodi med prvih pet držav v Evropi. Podzemlje Slovenije s človeško ribico, jamsko školjko in nekaterimi posebnimi hrošči sodi celo med najpestrejše na svetu. Postojnski jamski sistem je z okoli sto živalskimi vrstami najbogatejša podzemna jama na svetu.
Vendar je tudi pri nas mnogo živalskih vrst ogroženih, najbolj dvoživke. Med drugim je ogroženih tudi 35 % vrst dnevnih metuljev.

Metulji
Favna slovenskih metuljev je sicer glede na površino države med najbogatejšimi v Evropi, saj šteje kar okoli 3.200 različnih vrst metuljev, a se je njihova populacija v zadnjih petindvajsetih letih zmanjšala kar za 60 %. Poglavitni vzroki so intenzivna raba travniških površin (baliranje trave še preden travnik zacveti),  zaraščanje in  izsuševanje. 

Kritični za živali: posegi v naravna območja in kmetijstvo
Raznovrstnost živega sveta najbolj ogrožajo posegi v naravna območja, opuščanje košnje suhih travišč, paše, opuščanje visokodebelnih sadovnjakov, intenzivna kmetijska dejavnost z gnojenjem in kemičnimi škropivi, vnos tujerodnih vrst itd.

 
Vir: SURS]]>

(Visited 3 times, 1 visits today)