Šakal Luka bo poročal o šakalih v Sloveniji

17. aprila, 2018

Na Krasu so raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji.

Šakal je ena od živalskih vrst, ki je z urbanizacijo in globalnimi spremembami dobila priložnost, da po naravnih poteh razširi svoje območje razširjenosti. V zadnjih desetletjih se šakal z Balkana uspešno širi proti srednji, severni in vzhodni Evropi. V Sloveniji se je začel pojavljati v zadnjem desetletju, zato nam v celoti primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki, prostorskem vedenju, sposobnosti širjenja ter primernem prostoru zanjo.

Z ovratnico opremljen mlajši šakal, ki so ga raziskovalci poimenovali Luka, bo tako omogočal zbiranje podatkov o prostorskih potrebah, njegovem gibanju, in življenju oziroma vedenju tega osebka. Dr. Hubert Potočnik je pojasnil, zakaj je spremljanje šakala in novo zanje še posebej pomembno: »Izkušnje iz sosednjih držav kažejo, da je njegovo širjenje eno najbolj intenzivnih, (prostorsko in številčno) do sedaj poznanih v sodobnem času med sesalci sveta, zato bo vsak nov podatek o tej »novi« vrsti za slovensko živalstvo pripomogel tudi k oblikovanju ustreznih upravljavskih izhodišč zanjo v prihodnje. Naj poudarim, da je Luka v Sloveniji prvi šakal, ki je opremljen s telemetrično ovratnico, v Evropi pa četrti. To dokazuje, da bodo vse pridobljene informacije še posebej pomembne.« Luka je tako le prvi šakal, ki so ga odlovili; v prihodnjih mesecih bodo z ovratnicami poskusili opremiti še več osebkov.

Več informacij

(Visited 27 times, 1 visits today)