Popis volkov z izzivanjem tuljenja

19. avgusta, 2019

Vsako leto v okviru projekta Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum organizira t. i. “howling”, kjer s tuljenjem izzivajo teritorialne volkove, da z odzivom potrdijo, da na določenem območju res so. Na podlagi odziva lahko sklepajo tudi o morebitni reprodukciji volkov, saj je možno ločiti odzive volčjih mladičev od odzivov odraslih volkov. To se nazorno sliši na spodnjem posnetku.

 

Izzivanje tuljenja v veliko pomoč pri nadaljnjih raziskavah

S pomočjo informacij, pridobljenih z izzivanjem tuljenja, lahko lažje načrtujejo in izvajajo ostale projektne dejavnosti, kot so genetsko vzorčenje, ocenjevanje števila in velikosti tropov, raziskave sorodnosti, populacijska dinamika, velikost domačih okolišev tropov in drugo. Metoda je bila izpopolnjena v okviru projekta Life SloWolf (2010-2012) in je v uporabi kot del nacionalnega monitoringa volka od leta 2015 dalje.

Tuljenje pokaže dejansko stanje tropov

Podatki, pridobljeni z genetskim vzorčenjem in z izzivanjem tuljenja na celotnem območju razširjenosti volka pri nas, nam omogočajo zajemanje objektivnega in sistematično pridobljenega posnetka stanja na terenu. Tak posnetek stanja na terenu je ključen element pri upravljanju volčje populacije, saj tako dejansko vidimo, v kakšnem stanju je populacija ter kakšni so njeni trendi skozi več let takega spremljanja. Brez takšnega posnetka stanja, ki ga izvajajo usposobljeni popisovalci, upravljavci ne bi mogli razpolagati z objektivnimi podatki. Poleg teh so pogosto še prisotni podatki iz pripovedovanj lokalnih prebivalcev, ki so lahko zelo pomembni, saj nas usmerjajo v mikrolokacije, kjer so opaženi volkovi, kar lahko poveča učinkovitost zbiranja podatkov.

Bistveno je, še posebej v luči aktualne problematike politizacije konflikta med velikimi zvermi in človekom, da se takšen monitoring izvaja. Le tak pristop k pridobivanju podatkov omogoča pristojnim institucijam sprejemati strokovne odločitve, ki omogočajo boljše sobivanje med ljudmi in velikimi zvermi.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji je projekt, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in društvom Dinaricum, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Cilj triletnega projekta je ugotavljanje stanja populacije volka (Canis lupus) med leti 2017 in 2020 v Sloveniji.

 

Vir: Društvo Dinaricum

(Visited 17 times, 1 visits today)