Talne igre spodbujajo učenje skozi igro

29. novembra, 2019

Da šolski sistem potrebuje korenito prenovo, ni nič novega. Toda včasih za spremembo ne potrebujemo gore denarja in nove zakonodaje. Le malo volje in dobro idejo.

Po vrtcih in šolah so v zadnjem obdobju tla pričela dobivati novo podobo. Svoj prostor in veljavo dobivajo talne igre. Ristanc, labirinti, ozki hlodi, po katerih otroci lovijo ravnotežje, luže, po katerih skačejo kot žabe, pa oštevilčeno stopnišče in kvadratki z abecedo, prek katere se lahko izpiše svoje ime – vse to so primeri talnih iger (in še mnogo več jih je, toliko, kolikor zmore domišljija).

Vse to so več kot le igre, poleg tega da gre za izjemno orodje ‘vežbanja’ koordinacije in motorike, gre tudi za vsaj tako izjemno orodje za učenje. Zato v mnogo šolah talne igre niso namenjene le odmorom, jutranjemu varstvu ali popoldanskemu bivanju, pač pa jih nekateri učitelji – ki se zavedajo, da je učenje prek igre in morda tudi prek malo telovadbe, daleč najbolj učinkovito – redno vključujejo tudi v redni pouk. To je še posebej pomembno pri prvošolcih, ki šolski prag prestopajo s šestimi leti in nekateri med njimi imajo še precej težav s pozornostjo. Če gre učenje prek igre, pa je mnogo lažje.

Takole so tla popestrili s talnimi igrami v Osnovni šoli Komenda Moste.

»Talne igre pisanih barv in najrazličnejših oblik spodbujajo gibanje, spontano učenje, razvoj ravnotežja, koordinacije, vzdržljivosti, moči itd. Obenem pa spodbujajo kreativnost, domišljijo in sodelovanje«, je zapisala Maša Ivanjko z Zavoda za gluhe in naglušne, kjer so tudi šolski hodnik in avlo opremili s talnimi igrami. Avtorica poudarja, da je bistvo igre, da se otroci sprostijo in na prijeten način nekaj novega doživijo in usvojijo. »Dokazano je, da je zapomnitev znanja, ki smo ga pridobili z izkušnjami, trajnejša. Zato je pomembno, da učenci preko igre, čim pogosteje ponovijo različne gibalne vzorce, saj s tem vplivamo na razvoj motoričnih sposobnosti. Če poleg gibanja povezujemo še znanja z različnih predmetnih področij (matematika, jezik, okolje itd.), je toliko bolje« je še zapisala avtorica v zborniku prispevkov v okviru Pedagoške fakultete z naslovom Učitelj učitelju učitelj, ki je bil objavljen v pričetku oktobra.

Takole so tla popestrili s talnimi igrami v Osnovni šoli Komenda Moste.
(Visited 18 times, 1 visits today)