Kako dolgo bomo živeli v prihodnosti?

4. november, 2019

Pričakovano trajanje življenja je kazalnik, ki pove, koliko let življenja lahko pričakuje oseba, rojena v določenem letu v določeni državi (kraju), ob rojstvu. “Vrednost tega kazalnika se daljša, razlika v pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu med spoloma pa se počasi zmanjšuje” pojasnjujejo na Statističnem uradu RS.

Ob tem postrežejo še s podarkom, da se je v zadnjih 30 letih pričakovano trajanje življenja za moške podaljšalo za 9,5 leta, za ženske pa za 7,3 leta.

“Moški umirajo v povprečju pri nižji starosti kot ženske, vendar se povprečna starost umrlih moških zvišuje nekoliko hitreje kot povprečna starost umrlih žensk. Povprečna starost v letu 2018 umrlih moških je bila 74,1 leta, kar je za 9,7 leta več kot pred 30 leti; takrat je bila 64,4 leta. Povprečna starost v letu 2018 umrlih žensk pa je bila 81,6 leta, kar je za 8,6 leta več kot pred 30 leti; takrat je bila 73,0 leta,” navaja SURS.

Rojeni leta 2100 bodo živeli vsaj 90 let

Dečki, rojeni v 2018 v Sloveniji, lahko po navedbah SURS pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali 78,3 leta. Na ravni statističnih regij lahko pričakujejo najvišjo starost dečki, ki so se v 2018 rodili v koroški regiji (79,7 leta), najnižjo pa tisti, ki so se rodili v pomurski regiji (76,2 leta). Deklice, rojene v 2018 v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakale 84 let. Na ravni regij lahko pričakujejo najdaljše življenje deklice, ki so se v 2018 rodile v osrednjeslovenski regiji (84,6 leta), najkrajše pa tiste, ki so se rodile v koroški regiji (82,3 leta).

Glede na rezultate projekcij EUROPOP2018, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice ter za Islandijo, Norveško in Švico, se predpostavlja, da bo pričakovano trajanje življenja v letu 2100 rojenih dečkov že okoli 90 let, v istem letu rojenih deklic pa okoli 93 let.

 

Vir: stat.si

(Visited 9 times, 1 visits today)