Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja z močno mednarodno udeležbo

23. oktobra, 2019
Foto: gov.si/novice/

Druženje veleposlanikov, generalnih direktorjev za civilno zaščito in drugih predstavnikov iz več kot 20 držav je bila odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks, pregled medsebojnega sodelovanja in snovanje novih zamisli za skupno soočanje z naravnimi in drugimi nesrečami.

Generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But je v pozdravnem nagovoru tujim gostom izpostavil prepričanje, »da je povezanost, usklajenost in sodelovanje vseh akterjev – domačih in tujih – na področju zaščite in reševanja edina prava pot za hiter, učinkovit in uspešen odziv v primeru naravnih in drugih nesreč«. Spomnil je na veliko naravno nesrečo, ki je Slovenijo in posebej Postojno z okolico prizadela februarja 2014. »Žled je postavil na resno preizkušnjo slovenski sistem zaščite in reševanja. Posledice so presegle naše zmogljivosti, tudi zato smo zaprosili za mednarodno pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito. Skupaj smo se zmogli soočiti z neizprosnostjo narave. Narava nam je še enkrat pokazala, da se nesreče zgodijo, ne glede na velikost in zmogljivosti države. In takrat je pomembno, da znamo stopiti skupaj. Ne glede na državne meje,« je prepričan generalni direktor But, ki v svojem nagovoru ni pozabil na pomen delovanja Evropske unije na področju civilne zaščite. K ohranjanju njene solidarnostne moči bo, v kolikor bo potrjen, prispeval tudi naš kandidat za komisarja za krizno upravljanje/civilno zaščito in humanitarno pomoč, g. Janez Lenarčič. »Med prednostne naloge namreč uvršča tudi čim hitrejšo in učinkovitejšo pomoč tistim, ki jo potrebujejo, ter okrepitev mehanizmov EU za obvladovanje nesreč in prilagajanje spremenljivemu okolju. Na takšen način bomo skupaj rešili še več življenj in omogočili bolj varno okolje za naše prebivalce,« je zaključil But.

 

Vir in foto: gov.si

Smo v Sloveniji pripravljeni na morebiten hujši potres?

(Visited 14 times, 1 visits today)