Svetovni dan invalidov: ‘Smo državljani EU’

3. december, 2017

Na Zavodu Grunt, ki zaposluje težko zaposljive osebe iz okolice Komende,  je v petek potekala novinarska konference ministrice dr. Anje Kopač Mrak pred mednarodnim dnevom invalidov (3. december), ki je letos v znamenju gesla “Smo državljani EU”.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je predstavila nov program za mlade invalide: Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, Peter Svetina, direktor Zavoda Grunt, pa je predstavil zaposlovanje invalidov v praksi in delovanje zaposlitvenega centra.
Slovenija je bila med prvimi državami, ki so v EU ratificirali Konvencijo o pravicah invalidov, kjer jasno piše, da je treba invalidom zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med ključnimi pravicami je tudi pravica biti vključen in pravica do dela. Slovenije je na tem področju med boljšimi, število brezposelnih invalidov namreč pada.
Pomemben deležnik pri zaposlovanju invalidov na trg dela so izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, saj na leto usposabljajo več kot 2 tisoč oseb. S 14 izvajalci zaposlitvene rehabilitacije je ministrica dr. Anja Kopač Mrak danes podpisala pogodbe za izvajanje projekta »Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela«.
Ciljna skupina projekta so mladi s posebnimi potrebami, ki so v trenutku vključitve v projekt mlajši od 29 let. Posebne potrebe pa so: motnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Na ravni projekta se v 4ih letih predvideva vključitev 2.100 mladih s posebnimi potrebami. Ministrstvo bo sofinanciralo projekt do največ 4.200.000 evrov.

Ves čas trajanja projekta se bo mlado osebo s posebnimi potrebami spremljalo, nudila se jim bo podpora pri vključevanju na delovno mesto. Mlade s posebnimi potrebami se bo motiviralo in spodbujalo za aktivno življenje, omogočilo se jim bo aktivno in enakopravno sodelovanje v procesu, ter soodločanje in prevzemanje kontrole nad lastno situacijo.

Pred mednarodnim dnem invalidov, 3. decembrom, je evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen v izjavi zapisala, da zagotavljanje polne udeležbe invalidov v družbi ostaja eden glavnih izzivov, saj bo za zmanjšanje družbene izključenosti invalidov potrebnega še veliko dela.

Nedavna razglasitev evropskega stebra socialnih pravic je potrdila, da sta vključujoča rast in socialna pravičnost eni od ključnih točk programa Evropske komisije. Evropska komisija, Evropski parlament in Svet so zavezani načelu, da imajo invalidi pravico do dohodkovne podpore, ki zagotavlja dostojno življenje, storitev, ki jim omogočajo sodelovanje na trgu dela in v družbi, ter delovnega okolja, prilagojenega njihovim potrebam. Prizadevanja Komisije bi torej morali spremljati ukrepi nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, ki bi zagotavljali, da invalidi niso zapostavljeni. Nujno je tudi nadaljnje sodelovanje civilne družbe in poslovnih organizacij.

Vir: MDDSZ

 

(Visited 7 times, 1 visits today)