Nasilje nad starejšimi – nekatere zgodbe je težko povedati

10. junija, 2016

15.
junija obeležujemo svetovni dan osveščanja o nasilju nad
starejšimi. Skupnosti in številne nevladne organizacije po svetu na ta dan izvajajo dogodke in aktivnosti, s katerim opozarjajo na
problematiko nasilja nad starejšimi ljudmi, ki sodijo v eno najbolj
ranljivih skupin prebivalstva.

Delež
starejših ljudi se v družbeni strukturi povečuje, nasilje nad
starejšimi, torej ljudmi, ki so starejši od 65 let, pa je o pojav,
o katerem težko natančno spregovorimo, saj večina ostane skritega.
Pri tej obliki nasilja gre pogosto za nasilje znotraj družine in
nasilje s strani tretjih oseb. Težava nasilja nad starejšimi je po
številnih podatkih pozornost pridobil nekje v začetku 80 let
prejšnjega stoletja, v zadnjem obdobju pa se mu posveča vedno več
pozornosti.

»Nekatere
zgodbe je težko povedati«

Pred
kratkim je v organizaciji Gerontološkega društva Slovenije potekala
okrogla miza na temo ‘Spregovorimo o nasilju nad starejšimi’, na
kateri so udeleženci spregovorili o stanju na področju
preprečevanja nasilja nad starejšimi v Sloveniji. Ob tej
priložnosti so si pogledati tudi kratek film z naslovom ‘Nekatere
zgodbe je težko povedati’, v katerem pričajo prostovoljci o
zaznanem nasilju. Dve zgodbi objavljamo tudi mi:

»Moški,
85 let, živi s sinom in snaho, ki mu zaklepata hladilnik, da ne more
do hrane, včasih je ves dan lačen. Poberejo mu vso pokojnino.
Pogovorila sem se z društveno koordinatorico in odločili sva se za
posredovanje: obvestili sva socialno delavko, žrtev pa bom
(prostovoljka) redno obiskovala na 3 mesece.«


»Nečak
pokojnega moža žrtve izkorišča preprosto ženico, staro 70 let,
ki zdaj živi sama. Izgubila je občutek, koliko je vreden denar,
prihaja iz tujega okolja in slabo govori in tudi slabo razume
slovensko. Za finance je skrbel nečak in tako je na koncu vsakega
meseca ostala brez denarja. Problem hrane je reševal Rdeči križ.
Med obiskovanjem sem zaznala problem in se odločila, da jo spremljam
vsak mesec na banko in tako plačava položnice.«

Alma
Mater, aktivna info točka

Konec
decembra 2015 smo v Sloveniji dobili Almo Mater, prvo aktivno INFO
točko za preprečevanje nasilja nad starejšimi. V praksi to pomeni,
da se lahko starejši, ki so zlorabljeni psihično ali fizično,
zatečejo po ustrezno pomoč na nacionalnega predstavnika INPEA, ki
deluje v prostorih Alma Mater (Slovenska ulica 17, Maribor).

Namen
oz. cilji, ki jih zasledujejo z vzpostavitvijo prve INFO TOČKE INPEA
v Sloveniji:


povečati zavedanje javnosti in védenje o problematiki zlorabe in
zanemarjanja starejših,


spodbujati izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov za
prepoznavanje, obravnavo in preprečevanje zlorabe in zanemarjanja
starejših,


krepiti zagovorništvo v imenu zlorabljenih in zapostavljenih
starejših,


spodbujati raziskovanje vzrokov, posledic, razširjenosti, obravnav
in preprečevanja zlorab in zapostavljanja starejših.

K.
Ž.

(Visited 171 times, 1 visits today)