Dan Nature 2000

21. maja, 2018
Pogled na Kolpo s Kozic (Foto: Tomo Jeseničnik, STO)

V EU 21. maj obeležujemo kot Dan Nature 2000. Omrežje Natura 2000 s svojimi 27.000 območji v vseh državah članicah EU deluje kot močan dejavnik pri ohranjanju bogate evropske dediščine in ponuja tudi veliko možnosti za rekreacijo, krepitev zdravja, turizem, umetniško izražanje, izobraževanje in ozaveščanje o bogati naravni dediščini.

Evropska unija je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje direktive o pticah iz leta 1979 in direktive o habitatih iz leta 1992. Pri tem ne gre le za varovanje oddaljene narave, temveč za to, da predstavlja sestavni del naše krajine ter vključuje široke prakse glede rabe zemljišč, kulturnih in družbenih dejavnikov po vsej EU.

37,16 % površine Slovenije v območjih Natura 2000

Največji delež državnega ozemlja v omrežju Nature 2000 je v EU v Sloveniji. Znotraj območij živi slabih 130.000 ljudi. Na ravni EU pa uro hoda od prvega območja (5 km) živi več kot dve tretjini prebivalstva (65 %). To prinaša možnosti, da naravo spoznavamo iz prve roke in tudi sami prispevamo k njeni ohranitvi.

Skupna površina v območjih Nature 2000 je 7.684 km2, od tega 7.678 km2 na kopnem in 6 km2 na morju (ZRSVN, 2016).  Območja zajemajo 37,16 odstotkov površine Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah.

Območja Nature 2000 na spletu: Naravovarstveni atlas.

Gozdovi pokrivajo 71 odstotkov površine območij Natura 2000, nad gozdno mejo je 5 odstotkov, kmetijskih zemljišč in zemljišč v zaraščanju je 23 odstotkov, voda je en odstotek, pozidanega pa je dva odstotka površine.

 

Vir: MOP, natura2000.si

(Visited 115 times, 1 visits today)