Soproizvodnja toplotne in električne energije

9. septembra, 2013

Stroškovno učinkovito in okolju prijazno ogrevanje, ob tem pa čim boljši izkoristek energentov so vse bolj pomembni dejavniki pri odločanju za način ogrevanja. Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE oz. kogeneracija ali soproizvodnja) je, kot pove že ime, proces hkratnega proizvajanja toplotne in električne energije. Najpogosteje se za SPTE uporablja batni motor z notranjim izgorevanjem. Zaradi okoljskih in ekonomskih vidikov se kot gorivo uporablja zemeljski plin, bioplin ali plin iz blata čistilnih naprav, možna je tudi uporaba utekočinjenega naftnega plina in dizelskega goriva.

Ta način proizvodnje energije obstaja v Evropi že več desetletij. “Tehnologija je dobro preizkušena in razvita, zaradi doseženega prihranka primarne energije pa te naprave spadajo v razred proizvodnih naprav z visokim izkoristkom,” pravijo v podjetju Megaenergija, “Evropska unija zato v vseh pomembnejših energetskih resolucijah in direktivah sisteme za proizvodnjo toplotne in električne energije skupaj z obnovljivimi viri električne energije obravnava kot prednostno tehnologijo proizvodnje toplotne energije ter spodbuja rabo takšne energije.”

Soproizvodnja je najbolj primerna za večje objekte, za več-stanovanjske objekte, hotele, kopališča, industrijske objekte, trgovsko poslovne centre, javne objekte. “Proizvedena električna energija se v večini primerov odproda v elektro-distribucijsko omrežje, lahko pa je namenjena lastni rabi,” razložijo v Megaenergiji, “toplotna energija se uporabi za segrevanje vode do 90°C, ki se po razdelilnem sistemu distribuira porabnikom. Lahko se jo uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne vode ali tehnološke procese.”

Glavna prednost je pomembno zmanjšanje stroškov ogrevanja in sanitarne tople vode. Pri soproizvodnji namreč lahko dosežemo tudi več kot 20 odstotkov prihranka primarne energije. Hkrati je ta način ogrevanja zaradi večjega izkoristka goriva in manj toplotnih izgub tudi bolj okolju prijazen.

(Visited 67 times, 1 visits today)