Čebele poskrbijo za vsako tretjo žlico naše hrane

13. oktobra, 2015

Boštjan Noč, Gorenjec iz Žirovnice, je elektro energetik, ki je raje čebelar. V družini Noč je  čebelarstvo tradicija, ki jo ohranja že četrti rod. Boštjan, ki čebelari od svojega 13. leta, skupaj z
očetom čebelari z več kot 300 panji, izključno z znamenito avtohtono Kranjsko čebelo. Boštjan Noč je dolgoletni predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki pred uradniki zagovarja interese
čebel in je odgovoren za odmevno akcijo ‘Ohranimo čebele’ oziroma za ‘medeni zajtrk’, v okviru katerega slovenski čebelarji z medom obdarijo vrtce po vsej državi. Zavzema se tudi, da bi tudi čebele dobile svoj svetovni dan.

Kako bi razložili vašo strastno zagnanost za čebele?
Čebele me zaradi tradicije čebelarstva v družini obkrožajo že od rojstva in so postale moje prijateljice. Ne nazadnje pa je pomembno tudi, da je vsaka tretja žlica naše hrane odvisna od opraševanja čebel. Več kot 70 % sadja je plod opraševanja čebel. Čebele so nepogrešljive v našem okolju, njihov pomen za ohranjanje rastlinske pestrosti je ključen. Zato bi morali več pozornosti posvetiti ohranjanju monokultur, omogočati čebelam več in bolj raznovrstno cvetlično pašo. Ne smemo jim z intenzivno košnjo in na druge načine le jemati pašnih polj. Več
bi morali spodbujati sejanje ajde, sončnic, detelje in drugih kultur.

Zakaj je med tako pomembno živilo?
Med je svet v malem, vir koncentrirane energije, mineralnih snovi, vitaminov, encimov, hormonov, omogoča boljše izkoriščanje drugih snovi iz ostale hrane. Sladek je, ker so sladkorji od vseh sestavin v njem najbolj zastopani. Že majhne spremembe v količini različnih organskih in rudninskih snovi spremenijo vonj, barvo in okus medu. Zato imamo toliko različnih vrst medu, od svetlega do temnega, cvetličnega ali gozdnega, odvisno od rastlin, na katerih čebele nabirajo medičino oziroma sladke sokove in mano.

Kaj bi rekli o čebelarjenju v Sloveniji?
Slovenija je čebelarska dežela, saj je čebelarjev skoraj 10.000, več kot 85 odstotkov jih je vključenih v Čebelarsko zvezo Slovenije. Čebelarji skrbimo za ohranjamo poseljenost čebel po vsej Sloveniji, skrbimo, da čebele po vsej državi brezplačno opravljajo opraševalni servis. Poudarjam ‘brezplačno’, saj v marsikateri državi, recimo v Avstriji, čebelarjem plačujejo opraševanje v nasadih sadnega drevja po 100 evrov na panj. Še dražje je opraševanje na primer v ZDA, na Kitajskem pa delo čebel nadomeščajo kar ljudje, ki oprašujejo s čopiči.

Vlado Kadunec

Celoten pogovor je objavljen v reviji Eko dežela, oktober15.

(Visited 131 times, 1 visits today)