Pouk v gozdu: “Starši, sploh mlajše generacije, nekako ne poznajo prednosti preživljanja časa v naravnih okoljih”

11. januar, 2017
Foto: Natalija Gyorek

Mag. Natalija Györek, ustanoviteljica Inštituta za gozdno pedagogiko, nam je zaupala zgodbo gozdne pedagogike, ki se je v Sloveniji začela razvijati pred 6 leti, ko so s prvimi evropskimi projekti, v katere so se kot partnerji vključevale posamezne občine in posamezne izobraževalne ustanove, v Slovenijo prišle izkušnje iz drugih evropskih držav (Avstrije, Nemčije, Velike Britanije, Norveške …) in nam odstrle poznan, a že skoraj popolnoma pozabljen pogled na otroštvo in vzgojo otrok.

Kakšni so pozitivni učinki tovrstnega preživljanja časa za otroke?

Skupaj z izkušnjami iz tujine so nam bili predstavljeni tudi mnogoteri pozitivni učinki tovrstnega preživljanja časa na otroke, ki so se razvijali bistveno boljše od svojih vrstnikov v našem družbenem okolju. Ta pozitiven vpliv na razvoj se je kasneje pokazal tudi pri naših vrtcih in šolah, ki redno izvajajo pouk v naravi. Prav včeraj sem prejela sporočilo učiteljice Klavdije Klinar iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice: »S prvošolci redno enkrat na teden izvajamo pouk v naravi. Starši in otroci so navdušeni.« Na podoben način so se lotili tudi pouka na OŠ Valentina Vodnika, pod vodstvom učiteljice Renate Filipič, le da so tam stopili še korak dlje in ga izvajajo tudi na predmetni stopnji.

Vendar ne gre “le” za pouk izven šolskih klopi?

Trenutno nas ne zanima samo pouk izven učilnic, ampak tudi razvoj aktivnih metod pouka v gozdu in vpliv narave na otroke, oziroma njihov razvoj. Sodobni čas in dosedanje izkušnje nas vse, ki opazujemo razvoj otrok, spet vodijo nazaj v naravo, v bližnji gozd, ki ga v Sloveniji zares ne manjka. Gozd je naša velika prednost pred ostalimi evropskimi državami, ki pa se je mogoče še premalo zavedamo. Slovenija postaja s številnimi posamezniki in vzgojnimi organizacijami, ki sledijo ideji gozdnih vrtcev in šol, primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru.

“Slovenija postaja s številnimi posamezniki in vzgojnimi organizacijami, ki sledijo ideji gozdnih vrtcev in šol, primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru.”

Kako torej poteka pouk v gozdu, kaj konkretno počno otroci?

Gozdni vrtci in gozdne šole izvajajo pouk v bližnjem gozdu, na travniku, ob potoku. V praksi se kaže, da so prav vsi cilji iz učnih načrtov za vrtce in šole dosegljivi tudi v naravnem okolju, vendar zahtevajo kreativnega pedagoga, ki zna pregnesti učni načrt v inovativen produkt. Tukaj se mlajši otroci ob poslušanju ptičjega petja učijo različnih tonov in pesmic, ob preštevanju storžev vadijo poštevanko, se lovijo med drevesi, ustvarijo svoje gozdno igrišče, se učijo o drevesih, živalih in naravi, berejo in dramatizirajo pravljice. Pri starejših otrocih omogočimo učenje z reševanjem problemov, raziskovalno-eksperimentalnimi pristopi, metodami dela z modeli ali uporabo mentorskih učencev. Tudi sodobne nevrološke raziskave kažejo, da otroci potrebujejo spontano igro in gibanja po neravni površini, več socialnih odnosov, saj se samo tako njihovi možgani pravilno razvijajo. In tega je danes pri naših otrocih več kot očitno premalo.

Foto: Simona Šarec
Foto: Simona Šarec

Česa vse se otroci naučijo?

Gozdna pedagogika daje prednost pred usmerjenimi in vodenimi aktivnostmi otrokovi radovednosti, čudenju in spontanemu raziskovanju. Vedno rečem, da morajo otroci iz gozda prinesti polno glavo in žepe. Aktivnosti so načrtovane in skrbno pripravljene, vendar cilj ni narejena naloga, rezultat, h kateremu otroka usmerjamo z navodili, protokolom, ampak poskušamo vsaki situaciji dodati poučno vlogo in pri tem sledimo otrokom, njihovim interesom. Mogoče primer: učni proces teče, mimo priskaklja srna, prileze močerad, pade storž z drevesa in že je konec idile. Učitelj meni, da ne bo dosegel ciljev, otroci pa seveda temu primerno uživajo. Ta del je potrebno vzeti kot vitalni del pouka in zapeljati učenje od te točke naprej. Pomembno je tudi, da se otroci učijo na lastnih izkušnjah, napakah in uspehih. Tudi za naše najstnike je gozd obljubljena dežela, v kateri res lahko odraščajo s potrditvijo, da nekaj zmorejo.

Je pouk v gozdu primeren tudi za manjše skupine oz. individualne družine?

Gozd je odprt za vse. Prednost gozda je prav v svobodi – svobodi gibanja, spontanega učenja, neomejenega mišljenja. Na Inštitutu za gozdno pedagogiko spodbujamo tako pedagoške delavce kot starše, da najdejo svoje vsakdanje mesto v naravi, v gozdu. Tudi naši gozdni vrtci in šole delajo ogromno na sodelovanju s starši, težimo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo poleg učilnice, telovadnice, ograjenega igrišča …V bistvu starši, sploh mlajše generacije, nekako ne poznajo prednosti preživljanja časa v naravnih okoljih. Vsi se ukvarjamo s prehrano otrok, imamo pa čedalje več dokazov, da sta igra in gibanje v naravnih okoljih prav tako ključnega pomena za zdravje in predvsem razvoj naših malčkov.

“Težimo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo.”

Kaj pripravljate za letošnjo pomlad?

Spomladi bomo izvedli dva seminarja, 19. aprila na Zgornji Beli pri Preddvoru in 10. maja v Mariboru, ki ju bomo namenili učiteljem na razredni stopnji in vzgojiteljem predšolskih otrok. Pomemben korak smo naredili tudi na področju otrok s posebnimi potrebami. Skozi izvajanje projekta Narava spodbuja učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami, ki ga izvajamo skupaj z evropskimi partnerji znotraj programa Erasmus+, želimo v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije pritegniti tudi šole in vrtce s posebnimi potrebami, saj raziskave kažejo, da ima na otroke z motnjo pozornosti in koncentracije (ADHD), z motnjo avtističnega spektra ter z motnjami v duševnem razvoju gozd še posebej ugoden vpliv. Dve leti bomo tako skupaj z OŠ Jela Janežiča Škofja Loka in OŠ Ljuba Šercerja Kočevje izvajali pouk v gozdu in spremljali predvsem vpliv gozda na samostojnost, vedenje, čustvovanje, izražanje, motorične sposobnosti otrok. Tako, da nas trenutno najdete v gozdu tudi z invalidskimi vozički in nahrbtniki za prenašanje otrok.

 

V.B.


Več informacij na gozdnivrtec.si

(Visited 26 times, 1 visits today)