„Pametna mesta in skupnosti so tesno povezana s pametnimi omrežji“

5. decembra, 2017

„Mesta in skupnosti lahko s programi učinkovite rabe, elektrifikacije, hranilnikov, razpršene proizvodnje pomembno prispevajo k trajnostnemu in kakovostnejšemu življenju,“ pravi mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles. Eles vse te tehnologije uporabi za trajnostno in kakovostno upravljanje elektroenergetskih sistemov.

„Pri vsaki tehnologiji moramo torej razmišljati o integriranem delovanju in potegniti koristen zaključek,“ še poudari Mervar.

Novosti na področju pametnih omrežij, pametnih mest in skupnosti

V začetku leta 2018 v podjetju Eles pričenjajo z drugo fazo projekta NEDO, kjer pomemben element predstavljajo rešitve hišnih sistemov vodenja odjema. Sistemi pametnih mest in skupnosti so, kot dodajo, torej integralni del projekta NEDO. „Drugi projekt, ki ga pričenjamo v letu 2018, je projekt OSMOSE, pri katerem bo Eles sodeloval z družbo HSE. Na tem se bomo ukvarjali z velikimi hranilniki električne energije,“ še napove direktor družbe.

V podjetju Eles področju pametnih omrežij posvečajo precejšnjo pozornost

Eles pri vseh projektih zasleduje cilje decentralizacije proizvodnje, učinkovitosti rabe, elektrifikacije, samooskrbe, hranilnikov, digitalizacije ter odpornosti oskrbe. „Slediti katerimkoli drugačnim ciljem bi bilo neodgovorno in v nasprotju s simbiozo okolja ter pričakovanji razvite družbe,“ poudarja Mervar.

Trenutni projekti podjetja Eles

V praksi to dokazujejo številni projekti, ki jih navaja direktor družbe Eles. Med projekti skupni vrednosti prek 163 milijonov evrov ima najvišjo investicijsko vrednost projekt SINCRO.GRID. Večinoma se sofinancirajo iz evropskih programov.
NEDO je triletni projekt, katerega prva faza je stekla lani novembra. V tej fazi so štiri delovne skupine pripravile specifikacije potrebne opreme, ki so osnova za sklenitev pogodb med dobavitelji opreme in Hitachijem za ključno opremo.
– Projekt SINCRO.GRID je trenutno v fazi priprave razpisov, prvi od njih bodo objavljeni konec leta. Projekt naj bi bil predvidoma zaključen konec leta 2021.
– Projekt FutureFlow je štiriletni mednarodni raziskovalni projekt (2016–2020). Lani je bil fokus na oblikovanju tržnega modela čezmejne izmenjave energije sistemskih storitev, usklajenega z
omrežnimi kodeksi, ter na specifikaciji arhitekturne rešitve demonstracijskega okolja, katerega razvoj bo potekal letos. Drugo leto bodo izvajali pilotne teste v realnem okolju.
– Projekt MIGRATE bo trajal štiri leta (2016¬2019). Konec lanskega leta so v okviru delovnega sklopa 5, ki ga vodi Eles, pripravili javen dokument, ki povzema in obravnava kakovost električne energije in vire povzročanja motenj v omrežju z veliko močnostne elektronike.
– Projekt BioEnergyTrain se je začel maja 2015 in bo trajal do aprila 2019. Do zdaj sta nastala in bila akreditirana dva nova podiplomska študijska programa. Na Tehniški univerzi v avstrijskem Gradcu se bo izvajal program inženiringa biorafinerij, na Univerzi Twente na Nizozemskem pa management vrednostnih verig bioloških virov energije.
– Projekt TDX-ASSIST je triletni mednarodni projekt, na katerem so se aktivnosti začele v oktobru.
– Projekt DEFENDER je triletni projekt, v okviru katerega so identificirali tveganja oziroma grožnje za kritično elektroenergetsko infrastrukturo. To bo osnova za pripravo nadaljnjih analiz in možnih
rešitev. Predlog projekta DEFENDER za prijavo na razpis je Eles skupaj s partnerji zelo dobro pripravil, saj ga je Evropska komisija v sicer izredno močni konkurenci ocenila kot zelo dobrega in izbrala za financiranje.

(Visited 159 times, 1 visits today)