Zeleno zavajanje: Zero waste prireditve, ki to niso

7. novembra, 2016

<![CDATA[Pred meseci so Ekologi brez meja s podporo Ministrstva za okolje in prostor oblikovali smernice in postopke za uvajanje nabora Zero Waste ukrepov na prireditvah, v pripravi pa so podobne smernice za hotele. Po prvih odzivih je zanimanja tudi na tem področju veliko, hkrati pa se pojavljajo tudi izrabe naziva Zero Waste.

Naziv Zero Waste, kot navajajo Ekologi brez meja, vedno pogosteje uporabljajo organizacije in podjetja, ki nimajo takšnega dovoljenja, saj še niso pričela postopka ter niso sprejela zaveze ali ustreznih ukrepov in ciljev.

"Zgolj postavljanje zabojnikov za ločeno zbiranje na prireditvah ali v hotele – enako pa velja tudi za občine – ni dovolj za doseganje ciljev Zero Waste. Osrednji cilj gibanja je preprečevanje odpadkov, ki se prične s sodelovanjem z dobavitelji in partnerji,” pravijo na društvu. Gre za skupen premislek o tem, katerim izdelkom in embalaži se lahko izognejo, na kakšne načine zagotoviti ponovno uporabo materialov in kako učinkovito organizirati ne le ločeno zbiranje, pač pa tudi recikliranje in kompostiranje. Izjemno pomemben del celotnega procesa je komuniciranje – tako z zaposlenimi v organizaciji ali podjetju, kot s prebivalci, v primeru hotelov in prireditev pa tudi z obiskovalci. Komuniciranje zajema vsaj vsebino zaveze, razloge zanjo ter cilje, ukrepe in dosežene rezultate.

"Niti eden od organizatorjev prireditev, ki so v zadnjem tednu ali dveh v medijih zatrjevali, da so Zero Waste, ne izpolnjuje pogojev za uporabo tega naziva in ocenjujemo, da gre za zeleno zavajanje,” pravijo Ekologi brez meja. "Sprejem Zero Waste zaveze teden pred prireditvijo, ki ne vsebuje niti jasnih ciljev in ukrepov, seveda ni dovolj.”

Ljubljanski maraton nima več pravice uporabe Zero waste imena

Na povabilo Snage Ljubljana so Ekologi brez meja leta 2014 pripravili smernice, s katerimi bi Ljubljanski maraton lahko stopil na pot do Zero Waste prireditve, a kmalu ugotovili, da organizatorji ne mislijo ravno resno in jih na to tudi večkrat opozorili. Letos se je, kot pravijo, ponovila podobna zgodba, le da tokrat v njej niso več želeli sodelovati in tega ne nameravajo toliko časa, dokler k oblikovanju zaveze, ukrepov, ciljev in komuniciranja ne bodo pristopili tako, kot to zahtevajo mednarodno dogovorjena pravila. "Prireditev do takrat nima pravice uporabe imena Zero Waste,” so jasni.
Ekologi brez meja še pojasnijo, da so odprti za sodelovanje s tistimi občinami, organizacijami in podjetji, ki bodo razumela osrednje cilje Zero Waste gibanja. S številnimi so se že povezali in prepričani so, da bodo skupaj počasi ustvarili uspešne zgodbe. "Počasi zato, ker takšne spremembe ne nastanejo od danes do jutri. Zgodbe, ki temeljijo na zelenem zavajanju, pa dolgoročno zagotovo ne morejo biti uspešne.”

Smernice in postopki so jasni

V zadnjih nekaj letih so Ekologi brez meja kot nacionalna Zero Waste organizacija uspeli tako strokovni kot laični javnosti predstaviti, kakšne pozitivne premike prinaša Zero Waste nabor strategij, ukrepov in praktičnih orodij za učinkovitejšo rabo naravnih virov. Obenem pa spodbujajo in aktivno sodelujejo pri njihovem uvajanju v prakso.
V okviru Zero Waste International Alliance so jasno določeni pogoji in postopek, kdaj se lahko občine, organizacije ali podjetja javno opredelijo in uporabljajo naziv Zero Waste. Postopek po besedah Ekologov brez meja ni zapleten ali birokratski, zagotavlja pa primerljivost rezultatov na evropski in tudi globalni ravni.]]>

(Visited 21 times, 1 visits today)