Zakaj je zdravje rastlin tako pomembno?

13. februarja, 2020

Zakaj je zdravje rastlin tako pomembno, da ga letos obeležujemo z mednarodnim letom zdravja rastlin? “Rastline ustvarjajo naše življenjsko okolje (drevesa, trave, lišaji), vplivajo na kroženje vode, kisika in ogljikovega dioksida, so glavni vir hrane ljudem in živalim, iz njih izdelujemo obleko (bombaž, lan, bambus), iz njih nastajajo viri energije (nafta, premog, plin, biogorivo). Rastline so edini organizmi, ki spreminjajo sončevo energijo v organske snovi in s tem v vir hrane in humusa,” odgovarja prof. dr. Maja Ravnikar, vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. 

Prof. dr. Maja Ravnikar odgovarja še na nekatera druga pomembna vprašanja, povezana z zdravjem rastlin.

Kakšne so posledice če rastline zbolijo?

Rastline zbolijo tako kot ljudje in živali. Zdravje rastlin pomeni za rastline enako kot medicina za človeka in veterina za živali. S skrbjo za zdravje rastlin pomagamo k zmanjševanju lakote, revščine, zaščiti okolja in povečevanju ekonomske razvitosti. Trenutno stanje je zaskrbljujoče, saj zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubimo do 40 odstotkov svetovnih prehranskih pridelkov, okužene rastline so namreč neprimerne za prodajo zaradi neprimerne oblike, teksture, barve, nezmožnosti cvetenja in tvorbe plodov in semen ali celo zaradi strupenosti, ki jih povzroči okužba.

Zakaj je pomembno, da razumemo in upravljamo z boleznimi rastlin?

Mikrobi so kralji živih bitij na zemlji 80% biomase na zemlji pripada njim, prevladujejo v oceanih, v zraku v zemlji in kamninah, obdajajo in naseljujejo vsa živa bitja, večinoma so nevtralni, manjšina povzroča bolezni. Kadar povzročajo bolezni so lahko res smrtonosni: epidemija gripe 1918 – 21 milijonov ljudi v prvih 4 mesecih. Podobno kot pri rastlinah, je večina mikroorganizmov koristnih ali nevtralnih (mikoriza, simbiontske bakterije), lahko pa tudi povzročajo epidemije velikih razsežnosti kot na primer epidemija krompirjeve plesni v Evropi leta 1845 – 1849, ki je povzročila lahkoto s 100.000 smrtnimi žrtvami in 1,5 milijonov preseljenih Evropejcev v ZDA. Nove bolezni in spremembe obstoječih povzročiteljev bolezni predstavljajo stalno nevarnost rastlinam, ki jih ljudje uporabljamo za hrano in druge izdelke.

Zakaj so aktivnosti ki omejujejo širjenje bolezni, tako pomembne?

Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi spremenjenih klimatskih razmer širijo na nova področja tudi kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj. V Evropi se tako zaporedoma pojavljajo bolezni in škodljivci, ki jih prej nismo poznali. Sredstva, ki se porabijo za preventivo vstopa in širjenja bolezni v državo neprimerljivo nižji v primerjavi s sredstvi, ki jih potrošimo za blaženje posledic epidemij.

Kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi skrbeli za zdravje rastlin in bi brez nadzora prenašali rastlinski material čez mejo?

Najbolj skrb vzbujajoči so povzročitelji bolezni rastlin, ki jih na našem ozemlju še nimamo, na podlagi izkušenj iz drugih držav pa vemo, da v primeru njihovega vnosa in kasneje ustalitve lahko pride do velikih ekonomskih izgub.

Kaj lahko sami naredimo za zdravje rastlin?

Ko prihajamo iz potovanj bodimo pazljivi, da s seboj ne nosimo rastlin in rastlinskih proizvodov (semen, plodov, rož) iz drugih delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske bolezni in škodljivci. Prav tako ne naročajmo semen in rastlin preko interneta, saj je dokazano, da so vir znanih in neznanih rastlinskih škodljivih mikroorganizmov.


V torek 18. februarja, bo v Državnem zboru dogodek Mednarodno leto zdravja rastlin 2020 in delovanje prvih EU referenčnih laboratorijev na Nacionalnem inštitutu za biologijo

(Visited 166 times, 1 visits today)