“Za enkratno uporabo” beseda leta

4. decembra, 2018

Plastiki, najvidnejšemu simbolu potrošniške družbe do letošnjega leta nismo namenjali tako velike pozornosti. Pozornost javnosti so zbudile novice o prvem odkritju mikroplastike v človeških telesih in ambicioznih ukrepih za prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Da slednji dobesedno in v prenesenem pomenu prodirajo v vse pore našega življenja, priča tudi izbor slovarja Collins za besedo leta – ‘single-use’ oz. za enkratno uporabo.

Projekt Plastika naša vsakdanja

Ekologi brez meja so s tem namenom zagnali projekt Plastika naša vsakdanja, ki ga delno financira Ministrstvo za okolje in prostor. “V Sloveniji manjka dobrih in aktualnih podatkov na področju ravnanja z odpadno plastično embalažo. Z raziskovanjem in informiranjem bomo zapolnili to vrzel ter razblinili več mitov, odpravili nerazumevanje razlik med različnimi vrstami plastike, pripomogli k preprečevanju nastajanja novih odpadkov, višji stopnji kakovostnega ločevanja in zavedanja o bolj trajnostnih alternativah. Zmanjševanje količin plastične embalaže namreč neposredno prispeva k manjši porabi energije in naravnih virov, posledično pa se zmanjšuje vpliv na podnebne spremembe,” poudarjajo Ekologi brez meja.

Vir: EBM

 

(Visited 10 times, 1 visits today)