Varovanje narave: od pobude Spomenica že 100 let!

25. januarja, 2020
Planinsko polje (Foto: Nina Lozej)

Varovanje narave je v Sloveniji izrednega pomena – in tako je bilo že leta 1920! Že pred 100 leti so vedeli, da je narava v Sloveniji izjemna in da to pomeni veliko odgovornost takratne generacije. Januarja leta 1920 je 13 uglednih posameznikov in strokovnjakov Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani predstavilo Spomenico.

Ta je bila prvi poziv k sistemskemu varstvu narave na Slovenskem. Pobudo za varovanje narave pokrajinski vladi Slovenije, glavnemu organu Slovenije v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev so strnili v štiri točke in jih tudi utemeljili. “Že pred 100 leti so vedeli, da je narava v Sloveniji izjemna in da to pomeni veliko odgovornost takratne generacije,” sporočajo z Ministrstva za okolje in prostor, ki je na to temo pripravilo novinarsko konferenco.

Zaradi dobrega dela prejšnjih generacij lahko danes govorimo o odgovornosti, ki jo imamo mi do narave. To se kaže tudi v visokih uvrstitvah, ki jih Slovenija dosega na različnih mednarodnih lestvicah. Univerza Yale je Slovenijo ocenila kot peto najbolj zeleno državo na svetu, National Geographic pa celo kot najbolj zeleno državo na svetu. Prav tako se Slovenija uvršča na četrto mesto na lestvici Legatum Prosperity index na področju okolja.

Ne glede na to, da je ohranjenost slovenske narave, primerjalno z drugimi državami, sorazmerno dobra, pa je dejstvo, da so pritiski na naravo danes neprimerljivo večji kot pred 100 leti. Posledično je marsikateri del narave ogrožen in tudi marsikateri rastlinski in živalski vrsti ne gre dobro. Biotska raznovrstnost se žal globalno in tudi v Sloveniji zmanjšuje. Zato je varovanje narave danes še toliko bolj pomembno.

Skrb za naravo je ena temeljnih slovenskih vrednot

“100 let kasneje ugotovimo, da so generacije pred nami v veliki meri izpolnile zahteve Spomenice. Še bolj pomembno pa je, da se je Slovenija razvila v državo, ki skrbi za naravo in okolje. Na ravni države in Evropske unije smo sprejeli družbeno zavezo, da bomo varovali naravno dediščino nacionalnega in svetovnega pomena. Varstvo narave smo zapisali v Ustavo Republike Slovenije, sprejeto in uveljavljeno imamo obsežno zakonodajo, ki se vključuje tudi v pravni red Evropske unije,” navajajo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Danes imamo 56,9 % morja in kopnega Republike Slovenije opredeljenega z ukrepi varstva narave, v Evropski uniji se uvrščamo na prvo mesto po deležu Nature 2000 v državi (dobrih 37 %). “Pri slovenskem varstvu narave je izjemnega pomena medsektorsko sodelovanje – vključujejo se naravovarstveniki, biologi, gozdarji, kmetje, vodarji in še bi lahko naštevali. Dobro ohranjena narava je temelj za življenje ljudi – v Sloveniji pa je skrb za naravo tudi ena temeljnih družbenih vrednot. Prav vsak od nas mora pri tem sodelovati,” poudarja MOP.

Več kot 350 zaposlenih za varstvo narave

MOP ocenjuje, da je v Sloveniji letos na področju varstva narave zaposlenih okrog 350 oseb, od tega 100 na projektih za določen čas. Slovenija ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot letno nameni približno 30 milijonov evrov, od tega 14,5 milijona evrov proračunskih sredstev. Sredstva se v zadnjih letih zvišujejo, vsekakor pa jih bomo, kot priznava MOP, v prihodnje morali še okrepiti. V Sloveniji trenutno poteka eden večjih projektov s področja ohranjanja narave, katerega namen je okrepiti upravljanje in izvajanje Nature 2000 in ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, sofinancira pa Evropska unija.

Spomenica je še danes uporaben vodnik za prihodnost. Veliko njenih ciljev je že doseženih. Na nekaterih področjih bomo morali vložiti kar nekaj naporov, da bomo obvarovali vrste pred izumrtjem ali pa vsaj zaustavili negativne trende.

Obeleževanje 100 let Spomenice

V Sloveniji bomo Spomenico varstva narave obeleževali vse leto 2020 z vrsto dogodkov institucij in nevladnih organizacij. Začeli so z današnjo novinarsko konferenco v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ki smo jo organizirali v okviru projekta LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000. Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda RS za varstvo narave, Skupnosti parkov in nevladnih organizacij s področja biotske raznovrstnosti so predstavili osnovne podatke, kje smo danes po 100 letih.

Pošta Slovenije bo izdala konec januarja tudi znamko, ki bo obeležila 100 let Spomenice in jo bo mogoče kupiti do konca 2020.

Za jesen 2020 je v načrtu večji naravovarstveni posvet, na katerem bodo tematiko varstva narave med Spomenico in današnjim časom podrobneje obravnavali.


Več o zahtevah Spomenice in o tem, kako so bile izpolnjene, pa v kratkem – nadaljevanje na Lupa portalu! Sledite nam tudi na FB!

(Visited 98 times, 1 visits today)