V Sloveniji zrak zaradi ustavitve javnega življenja nič boljši

23. marca, 2020
Andreja Šalamun

Kljub temu, da se je javno življenje zaustavilo tudi v Sloveniji, to, za razliko od na primer Kitajske in Italije, ne vpliva na zrak v državi. Kot ugotavljajo na Agenciji RS za okolje (Arso), se kakovost zraka namreč ni nič izboljšala.

Glavni vir onesnaževanja zraka so v Sloveniji trdi delci PM10, ki nastajajo predvsem v zastarelih kurilnih napravah na les, še zlasti, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva.

Kot pravijo na Arso, kjer izdajajo napovedi o količini delcev PM10 v zraku v določenih krajih, so občasne meritve pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les.

Posledice koronavirusa za okolje so večinoma pozitivne

Posledice koronavirusa za okolje pa so pozitivne

Onesnaženost ob ohladitvi bi lahko bila še večja

Napoved onesnaženosti zraka z delci PM10 na Arso pripravljajo za območja, za katera je vlada sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka, ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih izpustov (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice …). Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Zaradi trenutne situacije, ki jo povzroča spopadanje z novim koronavirusom, se količina teh delcev v zraku ni prav nič zmanjšala. Glede na to, da se je ozračje znova ohladilo, bi lahko bila onesnaženost zraka v prihodnjih dneh še večja.

(Visited 188 times, 1 visits today)