Svetovni dan voda – letos poudarek na odpadnih vodah

22. marca, 2017
Foto: slovenia.info

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, je posvečen tematiki odpadnih voda. Poudarek bo na ravnanju z odpadnimi vodami, ki nastajajo pri različnih dejavnostih in se pred končnim izpustom v okolje mnogokrat še vedno ne prečistijo. V Sloveniji se je po podatkih SURS-a vsako leto prečistilo več odpadne vode. V letu 2015 je bilo tako pred izpustom prečiščenih 89 % odpadnih voda.

Trajnostno ravnanje z vodo

Razvoj gospodarstva in industrije povečuje porabo vode, ki se po uporabi izpusti kot odpadna voda in potencialno onesnažuje površinske in talne vode. Komunalna in industrijska voda, ki se v okolje izpusti neočiščena, je glavni vir onesnaženja površinskih voda in lahko usodno vpliva na vodne organizme. Ogrozi lahko tudi vir pitne vode in posledično zdravje ljudi.

Tematika odpadnih voda letošnjega svetovnega dneva voda je tako osredotočena predvsem na ozaveščanje o zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Smotrno gospodarjenje z odpadnimi vodami zagotavlja cenovno dostopen in trajnostni vir vode, energije in hranil, pri čemer je z vodo potrebno ravnati skrbno v vseh delih vodnega kroga: od črpanja sladke vode, oskrbovanja, uporabe, zbiranja, prečiščevanja in ponovnega izpusta vode v okolje.

Količina odpadne vode v Sloveniji se zmanjšuje

Po podatkih SURS-a je bilo v letu 2015 iz javne kanalizacije odvedenih 162,5 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora. Približno 53 % izpuščene odpadne vode je izviralo iz kmetijstva, industrijskih dejavnosti ter iz gospodinjstev. Preostalih 47 % te vode so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne in druge vode). Količina teh voda je bila v letu 2015 za 18 % manjša kot v letu 2014. 76,2 milijona m3 (89 %) odpadnih voda, izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov, je bilo pred izpustom prečiščenih v čistilnih napravah, 9,6 milijona m3 (11 %) pa je bilo izpuščenih neprečiščenih. Največ odpadne vode so prečistili v primorsko-notranjski statistični regiji, kar 100 %, najmanj pa v podravski statistični regiji, in sicer 71,5 %.

Slovenija bogata z vodnimi viri

Slovenija se uvršča med države z bogatimi vodnimi viri. Slovensko ozemlje pripada z 81 % vodozbirnemu območju Črnega morja in z 19 % vodozbirnemu območju Jadranskega morja. Nekaj več kot polovica ozemlja ima hudourniški značaj vodotokov, ki jih je 7.700 kilometrov, na preostalem delu pa prevladujejo nižinski in kraški vodotoki s skupno dolžino 18.200 kilometrov. Izmed več kot tisoč stoječih voda jih ima približno 210 značaj jezera.

Kristijan Horvat

(Visited 70 times, 1 visits today)