Svetovni dan voda in meteorološki dan: Voda in podnebje

23. marca, 2020

Voda in podnebje sta neločljivo povezana. Učinke podnebnih sprememb občutimo predvsem zaradi vode: več poplav, več suše in več onesnaženja. Hkrati se lahko spopadamo s podnebnimi spremembami prek vode, v skladu s skupnim sporočilom, ki sta ga izdala Gilbert F. Houngbo, predsednik Združenih narodov za vode in predsednik Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva ter generalni sekretar WMO Petteri Taalas.

Letos imata svetovni dan voda (22. marec) in svetovni meteorološki dan (23. marec) isto temo Voda in podnebne spremembe.

Umivanje rok

Akcije, s katerimi obeležujemo oba dneva, poudarjajo potrebo po umivanju rok – in na koncu izklopu pipe,- da se poskušamo zaščititi pred COVID19, saj je eden najučinkovitejših načinov za upočasnitev prenosa virusa prav umivanje rok. A trenutno kar 3 milijarde ljudi nima dostopa do osnovnih naprav za umivanje rok. Zato Houngbo in Taalas pozivata vse sektorje družbe, da se pridružijo državam, ljudem in podjetjem, ki že ukrepajo na področju podnebnih sprememb, vode in sanitarnih razmer, saj bomo le tako lahko izboljšali trenutne razmere.

Več rešitev, več gospodarskih priložnosti

Oba predsednika poudarjata tudi, da se podnebnih sprememb lahko lotimo z zaščito mokrišč in tako zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov. Zagotavljanje majhnim kmetom dostop do vode izboljšuje odpornost na podnebne spremembe, varna ponovna uporaba odpadne vode pa zmanjšuje povpraševanje po sladki vodi. Ko se potrebe po rešitvah povečujejo, se povečujejo tudi gospodarske priložnosti za razvoj novih pristopov, tehnologij in industrij.

Poraba vode iz leta v leto narašča

Po ocenah 2,2 milijarde ljudi trenutno nima dostopa do varne pitne vode, 4,2 milijarde ali 55 % svetovnega prebivalstva pa je brez varnih sanitarij. Poraba vode se je v zadnjem stoletju povečala za šestkrat in narašča za približno 1 % na leto. Vendar pa se ocenjuje, da bodo podnebne spremembe, skupaj z naraščajočo pogostostjo in intenzivnostjo ekstremnih dogodkov – neviht, poplav in suš, poslabšale razmere v državah, ki že doživljajo „vodni stres“ in ustvarile podobne težave na območjih, ki niso bila zelo hudo prizadeta. Slabo upravljanje z vodami povečuje vpliv podnebnih sprememb ne samo na vodne vire, ampak tudi na družbo kot celoto.

Vir: WMO

(Visited 82 times, 1 visits today)