Svetlobno onesnaževanje: 13 od 40 občinam izrečeni ukrepi

9. oktobra, 2018

V letošnjem letu so inšpektorji Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor izvedli inšpekcijski nadzor nad svetlobnim onesnaževanjem. Akcija nadzora se je izvajala pri upravljavcih razsvetljave javne površine v izbranih občinah.

Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja in povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja, zaradi tega ogroža varnost v prometu, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po nepotrebnem porablja električno energijo.

Vlada RS je leta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, namenjeno varstvu narave in bivalnih pogojev ter ne nazadnje tudi varčevanju z električno energijo. Prehodno obdobje, do katerega je moral upravljavec razsvetljave javne površine prilagoditi svetilke in najvišjo vrednost porabe elektrike, je potekel 31. 12. 2016.

Pregledali so 40 občin

V sklopu nadzora upravljavcev razsvetljave javne površine je bilo pregledanih 40 izbranih občin (po 5 največjih iz vsake območne enote). “Glede uporabe svetilk, katerih je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%, se ugotavlja, da v  27 občinah uporabljajo navedene svetilke, v 13 občinah pa ne v celoti,” so sporočili z Ministrstva za okolje.

“V 27 občinah letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne presega ciljne vrednosti 44,5 kWh, v 13 občinah pa jo presega,” so pojasnili.  V sklopu akcije nadzora je bilo izdanih 19 inšpekcijskih odločb za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in izrečenih 6 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter izdani dve globi in 1 opomin po Zakonu o prekrških.

 

Vir: MOP

(Visited 78 times, 1 visits today)