Svet EU se zavzema za nestrupeno okolje, naslednja na potezi je EU komisija

29. oktobra, 2019

Svet Evropske unije je na začetku oktobra sprejel sklepe, v katerih so navedene politične smernice za okoljsko politiko in politiko podnebnih sprememb EU za obdobje 2021–2030. EU komisijo poziva, naj najpozneje do začetka leta 2020 predstavi ambiciozen in ciljno usmerjen predlog za 8. okoljski akcijski program.

Okoljski akcijski programi Evropski uniji že več kot 40 let zagotavljajo okvire politik, ki prinašajo rezultate ter predvidljive in usklajene ukrepe za politiki EU na področju okolja in podnebnih sprememb. Sprejeti sklepi temeljijo na strateški agendi EU, v kateri je ponovno poudarjeno, da si je nujno treba prizadevati za podnebno nevtralno, zeleno, pravično in socialno Evropo.

Komisija EU mora predstaviti okoljsko strategijo

Svet v svojih sklepih poudarja, da podnebne spremembe, onesnaževanje, izguba biotske raznovrstnosti in vse večje povpraševanje po naravnih virih ogrožajo blaginjo in možnosti prihodnjih generacij. Poudarja, da je potrebno dodatno ukrepanje za zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti, v 8. okoljskem akcijskem programu pa tudi ambiciozni cilji glede te raznovrstnosti.

Komisijo poziva, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi strategijo Unije za nestrupeno okolje, ki bo v celoti obravnavala endokrine motilce, kombinirane učinke kemikalij in vprašanja v zvezi z nanomateriali. Poziva jo še, naj pripravi nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo in dolgoročni strateški okvir, vključno s skupno vizijo, za krožno gospodarstvo.

 

Vir: consilium.europa.eu

(Visited 82 times, 1 visits today)