Sprejet Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka

28. oktobra, 2019

Vlada RS je sprejela Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka za doseganje emisijskih ciljev do leta 2030. Zaradi uskladitve z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki je trenutno v pripravi, bo predvidoma do septembra 2020 pripravljena nova verzija Operativnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka.

Za doseganje nacionalnih zgornjih mej emisij za osnovna onesnaževala zunanjega zraka so bili sprejeti operativni programi. V novem Operativnem programu nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ) so vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije.

Dodatni ukrepi za ciljno zmanjšanje PM 2,5 in NMVOC

Slovenija mora na podlagi nove Direktive NEC znatno zmanjšati svoje emisije, in sicer do leta 2030 emisije SO2 za 92 odstotkov glede na leto 2005, NOx za 65 odstotkov, NMVOC (nemetanski ogljikovodiki) za 53 odstotkov, NH3 za 15 odstotkov ter PM2,5 za 60 odstotkov.

Doseganje ciljev leta 2030 je realno dosegljivo za NOx, SO2 in NH3 ob nadaljnjem izvajanju širokega nabora ukrepov, ki se že izvajajo in so vključeni v programe za blaženje podnebnih sprememb ter sektorske programe ob upoštevanju okoljskih predpisov glede mejnih emisij ter drugih. Za doseganje ciljnega zmanjšanja PM2.5 in NMVOC pa bodo potrebni dodatni ukrepi, poleg že obstoječih. Za doseganje ciljnega zmanjšanja NMVOC bo treba analizirati dodatne potenciale zmanjšanja emisij iz rabe topil, pri PM2.5 pa dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij iz malih kurišč.

 

Vir: gov.si

(Visited 36 times, 1 visits today)