Slovenci smo ponosni na zaščitena območja Natura 2000!

18. maja, 2020

15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji predstavilo najnovejšo javnomnenjsko raziskavo o odnosu Slovencev do Nature 2000, evropskega naravovarstvenega omrežja. Pred tednom dni se je začela tudi akcija iskanja največje nestrupene kače pri nas – progastega goža, ki je že dala prve spodbudne informacije s terena.

V drugi polovici maja obeležujemo številne dneve, ki so posvečeni naravi: Svetovni dan čebel (20. maj), Evropski dan Nature 2000 (21. maj), 20-letnico razglasitve obeležitve Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti (22. maj), Evropski dan parkov (24. maj), prav tako pa 3. teden v maju poteka Slovenski teden parkov.

Slovenci smo pripravljeni ohranjati naravno dediščino

Slovenija je 3. najbolj gozdnata država (58 % površine Slovenije) v Evropi, po območju Nature 2000 pa zaseda sam vrh (37,84 % Slovenije je v območju Nature 2000). Sledita ji Hrvaška (36,58 %) in Bolgarija (34,46 %). Skoraj petina (18 %) območja 28 držav članic EU je zavarovanih z naravovarstveno mrežo Natura 2000.

V javnomnenjski raziskavi, ki je bila izdelana na reprezentativnem vzorcu, je več kot 1.000 sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu do narave. Skoraj 64 % anketirancev je že slišalo za Naturo 2000 (povprečje EU28 je 11 %2), skoraj 80 % pa jih je odgovorilo, da bi bili ponosni, če bi živeli v območju Natura 2000.

Anketiranci, med katerimi so bili tudi lastniki gozdov in kmetovalci, so navedli, da bi se bili pripravljeni izogniti obisku določenega območja, ker so tam mirne cone za živali (89,8 %), prilagoditi gnojenje (85,9 %), odstraniti tujerodno vrsto (83,9 %), prilagoditi košnjo travnika na določeno obdobje (79,4 %) in postaviti ograjo za varovanje pred divjimi živalmi (77,7 %).

Živim z Naturo 2000: razveselili smo se mladičev progastega goža

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji združuje 15 partnerjev s področij varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja voda, ki pripravljajo tako sistemske rešitve za Program upravljanja Nature 2000 kot tudi izvajajo različne terenske aktivnosti na 3 pilotnih območjih: Slovenska Istra, Štajerska ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci.

Na pilotnem območju Istra se je pretekli teden pričela iskalna akcija za največjo nestrupeno kačo v Sloveniji, progastega goža, ki ga do preteklega tedna nismo zaznali v Sloveniji že od lanskega poletja. S posebnim pozivom za lokalne prebivalce in obiskovalce območja Slovenske Istre smo le v nekaj dneh dobili izjemno razveseljive novice. “Na območju Slovenske Istre so prebivalci in obiskovalci posneli 5 primerov progastega goža, med njimi tudi mladiča, kar je še bolj izjemno,” pravi dr. Alenka Žunič Kosi, znanstvena sodelavka na Nacionalnem inštitutu za biologijo: “Akcija je sicer sprožila velik odziv po vsej Sloveniji, pri čemer pa je najbolj razveseljujoč podatek, da so se ljudje na zbiranje podatkov o kačah, ki se jih pogosto bojijo, odzvali pozitivno in pokazali svoj skrben odnos do narave.”

Na pilotnem območju Kamniško-Savinjskih Alp in Grintavcev to pomlad potekajo spremljanje (monitoring) divjega petelina, popisi triprstega detla, malega skovika in koconogega čuka.

Na pilotnem območju Štajerska poteka pregled porečja Drave, ki bo osnova za določanje ukrepov na vodah. V območju Nature 2000 Boč – Haloze – Donačka gora so na petih novih mestih našli hrošča brazdarja, ki velja za ogroženo vrsto. V območju Nature 2000 Volčeke pa so na več mestih našli donavske potočne piškurje in potrdili (posneli) njihovo razmnoževanje – drstitev.

Partnerji LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji so ob obeležitvi številnih svetovnih, evropskih in slovenskih dni in tednov, posvečenih naravi, zbrali dobre misli o naravi: Narava nas navdihuje. Ob Evropskem dnevu Nature 2000 je zaživelo tudi prenovljeno spletno mesto Nature 2000 v Sloveniji, prav tako pa je Natura 2000 z namenom, da bi jo ljudje bolje poznali, po novem prisotna na družabnih omrežjih.

Video Živim z Naturo 2000: Narava nas navdihuje

 

(Visited 173 times, 1 visits today)