Se zavedamo, kako pomembna so morja za naše preživetje?

7. junij, 2019

Vsako leto 8. junija obeležujemo svetovni dan oceanov. Letošnja vodila misel »Skupaj zaščitimo in obnovimo naša morja« poudarja pomen aktivnega vključevanja vsakega posameznika in lokalne skupnosti k zaščiti in preprečevanju onesnaževanja morij.

Slovenci smo zgodovinsko povezani z morjem, ki je naše okno v svet in nas preko Jadrana povezuje s celim svetom. Kljub ohranjeni biotski pestrosti se je treba zavedati, da sta slovensko morje in morsko obrežje izredno krhka in občutljiva. Predvsem zaradi plitvosti, spremenjenega morskega dna in obrežja zaradi človekovih dejavnosti (gradnje, ribolov, plovba, odplake). Čezmerne ali neustrezno izvajanje dejavnosti na morju, ob obali in v prispevnem območju obalnih rek lahko resno ogroža morski ekosistem.

Problematično onesnaževanje s plastiko

Zadnjih nekaj let se krepi zavedanje, da je prisotnost odpadkov, predvsem plastičnih, v svetovnih morjih velika grožnja za vsa živa bitja v morjih. Po nekaterih ocenah odpadki iz plastičnih materialov predstavljajo med 60 in 90 % vseh odpadkov v morjih in na obalah po svetu.

Zakaj moramo zaščititi in ohraniti morja?

  • Morja so življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Ti ekosistemi so izredno ranljivi, zato jih pomagajmo zaščititi.
  • Morja uravnavajo naše podnebje.
  • Zdravje vseh nas je odvisno od zdravja morij, ki so vir hrane, zdravil oziroma sestavin zdravil za ljudi. Poleg tega morja proizvajajo kisik, ki je pomemben element za naše preživetje.
  • Morja podpirajo gospodarstvo. Številne gospodarske panoge so odvisne od dobrin, ki nam jih nudijo morja (npr. ribištvo, pomorstvo, farmacija itd.
  • Morja nam nudijo številne možnosti za rekreacijo in zdrav življenjski slog – od jadranja do deskanja, plavanja itd.

 

Vir: MOP

(Visited 6 times, 1 visits today)