Program LIFE: krepitev za pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev za naše okolje

16. septembra, 2016

<![CDATA[Ministrstvo za okolje in prostor je danes na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziral predstavitveni dogodek ‘Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje’.
Uspešne zgodbe, sofinancirane v okviru projekta LIFE
Slovenija je imela, kot so povedali na Ministrstvu, od leta 1993 do danes v okviru programa LIFE uspešnih kar 42 projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave, od katerih jih 13 še poteka. Letos se jim pridružujeta tudi prva projekta s področja podnebnih sprememb in krepitve zmogljivosti.  Slovenija je doslej po kakovosti prijavljenih projektov izstopala, po številu pa še zaostaja za najbolj prodornimi članicami EU. S ciljem, da bi se čim več potencialnih prijaviteljev opogumilo in kandidiralo za nepovratna sredstva LIFE, je MOP zasnoval projekt Krepitev zmogljivosti in zanj pridobil evropska sredstva.

Program LIFE
LIFE je edini finančni inštrument EU namenjen izključno okolju oz implementaciji in razvoju okoljske politike EU. Do danes je financiral preko 4.300 projektov, MOP je sofinanciral 31 projektov v skupnem znesku 13 milijonov evrov. Trenutno poteka peta faza programa LIFE 2014-2020, ki ima skupen proračun 3,4 milijarde €.

"Kot uspeh lahko štejemo, da je bilo 6 slovenskih projektov po zaključku uvrščenih med 20-25 najboljših (‘Best of LIFE’), 1 celo med 5 najboljših projektov (‘Best of the best LIFE’) na celotni ravni EU,” pravijo na MOP.
Program LIFE edini v EU namenjen izključno okolju
Ministrica Irena Majcen je na novinarski konferenci poudarila, da je Program LIFE edini finančni program EU, ki je namenjen izključno okolju: "S pomočjo tega programa lahko dosegamo boljšo kakovost okolja in zdravja prebivalstva. Preprečujemo in blažimo podnebne spremembe, varujemo in ohranjamo biotsko raznovrstnost, bolje upravljamo z naravnimi viri in odpadki, spodbujamo trajnostno proizvodnjo in potrošnjo ter razvijamo strateške pristope pri razvoju politike, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja. LIFE program si prizadeva za integracijo okoljskih ciljev v druge politike in s tem prispeva k trajnostnemu razvoju v vseh treh dimenzijah: okoljski, družbeni in ekonomski. Hkrati pa vpeljuje projektni pristop pri iskanju rešitev za okoljske probleme, s poudarkom na dolgoročnosti in široki uporabnosti projektnih rezultatov. Vse to so nedvomno tudi cilji ministrstva, zato ostajamo aktivni pri izvajanju LIFE programa v Sloveniji”.

Do leta 2020 bo EU preko programa LIFE za ohranjanje narave in okolja ter učinkovitejše spopadanje s podnebnimi spremembami namenila skupno 7,3 milijarde €.

Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 
Projekt Krepitev zmogljivosti
MOP je posebno pozornost namenil razvoju ustreznih znanj in konkurenčnosti slovenskih prijaviteljev pri kandidiranju za finančna sredstva. Projekt LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga je MOP pridobil in letos začel izvajati, je pomemben korak k izboljšanju uspešnosti črpanja sredstev programa LIFE. Trajal bo do julija 2018.
Do konca leta tudi platforma za mreženje
MOP je pripravil spletno stran LIFE Slovenija, ki poleg osnovnih informacij o projektu Krepitev zmogljivosti Slovenija nudi še podrobnejše informacije o samem programu,  bazo vseh projektov v Sloveniji, vodnik za pripravo predloga projekta in vodnik po sami prijavnici. Do konca leta bo zaživela tudi platforma za mreženje potencialnih partnerjev in bo članom LIFE skupnosti v Sloveniji nudila čim več potrebnih informacij glede prijave na razpis in omogočala iskanje partnerjev tako znotraj, kot zunaj Slovenije. V juniju je MOP že vzpostavil kontaktno točko oz. ti. ‘Helpdesk’ in možnost neposrednega strokovnega projektnega svetovanja. Kot je bilo to v praksi doslej, bo MOP še naprej organiziral t.i. informativne dneve in podrobne delavnice za prijavitelje, le da bodo te pogostejše in vsebinsko prilagojene.
 
 ]]>

(Visited 18 times, 1 visits today)