LOGO_LUPA_web

Prepoved plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

29. maj, 2018

Evropska komisija je pripravila nova pravila EU za zmanjševanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter za zmanjševanje količine izgubljenega in zavrženega ribolovnega orodja. Komisija bo predloge predložila Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje.

Najpogostejši morski odpadki so plastične vatirane palčke, plastični jedilni pribor, slamice, plastične posode za živila in lončki za pijačo, palice za balone in baloni, zavitki in ovoji (npr. za čips in sladkarije), tobačnimi izdelki s filtri, sanitarni izdelki, lahke nosilne vrečke, plastenke ter ribolovno orodje.

water-2655759_640

85 % morskih odpadkov po vsem svetu je plastičnih

Plastika se znajde celo v naših pljučih in na naših mizah, saj je mikroplastika lahko prisotna v zraku, vodi in hrani, pri čemer še ne poznamo njenega učinka na naše zdravje. Nujno se je treba spopasti s problemom plastike, to pa lahko prinese tudi nove priložnosti za inovacije, konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.

garbage-2369821_640

Različni ukrepi za različne proizvode

Po ukrepu za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk leta 2015 je po podatkih Eurobarometra 72 % Evropejcev izjavilo, da so zmanjšali uporabo plastičnih vrečk. EU se zdaj osredotoča na deset plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in na ribolovno orodje, ki skupaj predstavljajo 70 % morskih odpadkov v Evropi.

  • Prepoved plastike v določenih proizvodih: kadar so alternativni proizvodi na voljo in cenovno dostopni, se bodo plastični proizvodi za enkratno uporabo na trgu prepovedali. Prepoved bo veljala za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike, slamice, mešalne palčke za pijačo in palice za balone, ki jih bo namesto iz plastike treba izdelovati izključno iz bolj trajnostnih materialov. Plastični vsebniki za pijačo za enkratno uporabo bodo na trgu dovoljeni samo, če bodo njihovi pokrovčki in zamaški pritrjeni nanje.
  • Zmanjšana uporaba: države članice bodo morale zmanjšati uporabo plastičnih posod za živila in lončkov za pijačo. To lahko dosežejo tako, da določijo nacionalne cilje glede zmanjšanja, dajo na voljo alternativne proizvode na prodajnih mestih ali preprečijo, da bi bili plastični proizvodi za enkratno uporabo na voljo brezplačno.
  • Obveznosti za proizvajalce: proizvajalci bodo prispevali h kritju stroškov ravnanja z odpadki in njihovega odstranjevanja ter sodelovali pri ukrepih ozaveščanja v zvezi s posodami za živila, zavitki in ovoji (npr. za čips in sladkarije), vsebniki za pijačo in lončki, tobačnimi izdelki s filtri (kot so cigaretni ogorki), vlažilnimi robčki, baloni in lahkimi plastičnimi vrečkami. Industrija bo prav tako deležna spodbud, naj razvije okolju prijaznejše alternative za te proizvode.
  • Cilji glede zbiranja: državam članicam bo do leta 2025 naložena obveznost, naj zberejo 90 % plastenk za pijačo, na primer s shemami kavcij.
  • Zahteve za označevanje: za določene proizvode bo potrebno jasno in standardizirano označevanje, ki bo vsebovalo informacije o tem, kako je treba odpadke odlagati, ter informacije o negativnem okoljskem vplivu proizvoda in prisotnosti plastike v njem. To bo veljalo za higienske vložke, vlažilne robčke in balone.
  • Ukrepi ozaveščanja: države članice bodo morale potrošnike ozaveščati o negativnem vplivu onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo in ribolovnim orodjem, kot tudi o razpoložljivih sistemih za ponovno uporabo in možnostih glede ravnanja z odpadki v zvezi z vsemi temi proizvodi.
  • Ribolovno orodje, ki predstavlja 27 % vseh odpadkov na obalah: Komisija namerava dopolniti obstoječi okvir politike s shemami odgovornosti proizvajalca v zvezi s plastičnim ribolovnim orodjem. Proizvajalci plastičnega ribolovnega orodja bodo morali kriti stroške zbiranja odpadkov iz pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter njihovega transporta in ravnanja z njimi. Prav tako bodo krili stroške ukrepov ozaveščanja.

Evropa bo z novimi pravili postala vodilna v boju proti problemu s plastiko, ki ima svetovne razsežnosti. Predlogi Komisije bodo zdaj predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje. Komisija druge institucije poziva, naj to obravnavajo kot prednostno zadevo in oprijemljive rezultate za Evropejce dosežejo še pred volitvami maja 2019.

 

Vir: Evropska komisija

(Visited 6 times, 1 visits today)