Pregled izvajanja okoljske politike EU: v Sloveniji problematična voda in zrak

9. april, 2019

Evropska komisija je objavila pregled izvajanja okoljske politike EU. Pregled poleg skupnih trendov EU prikazuje stanje okoljskih politik in predpisov vvsaki državi EU ter opredeljuje vzroke za vrzeli pri izvajanju in priložnosti za izboljšave.

Komisija med glavnimi dosežki za Slovenijo sicer izpostavlja sprejetje nove zakonodaje o prostorskem načrtovanju, velik napredek pri kartiranju in ocenjevanju ekoloških storitev ter okrepitev instrumentov za povečanje sredstev za obdelavo ostankov odpadkov.

Med glavnimi izzivi pa omenja uskladitev z zahtevamiEU glede čiščenja komunalne vode, odpravo pomislekov v zvezi z vzpostavitvijo ohranitvenih ukrepov in njihovim izvajanjem na področju varstva narave terzmanjševanje koncentracije delcev onesnaževal zraka.

Emisije, odpadki in vode problematični povsod

Na ravni EU se veliko držav še vedno spopada z visokimi ravnmi emisij dušikovih oksidov (NOx) ali pa mora dodatno zmanjšati emisije delcev (PM2,5 in PM10). Preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno ostaja pomemben izziv za vse države članice. Kar zadeva ravnanje z odpadki, je pet držav že doseglo cilje, pri štirinajstih pa obstaja tveganje, da cilja ne bodo dosegle. V zvezi z vodo je treba še veliko postoriti, da bi v celoti dosegli zadane cilje. V dveh tretjinah držav EU komunalne odpadne vode še vedno niso ustrezno čiščene.

Na področju varstva narave in biotske raznovrstnosti se omrežje Natura 2000 še naprej širi po kopnem in morju, toda večina držav članic mora storiti več za dokončanje in upravljanje omrežja Natura 2000. Kar se tiče podnebnih sprememb, bodo države EU po vsej verjetnosti izpolnile cilje za leto 2020. Vendar je treba okrepiti prizadevanja za izpolnjevanje pariškega sporazuma.

Komisija poziva države članice, naj izboljšajo vključevanje okoljskih ciljev v druge cilje politike, izboljšajo učinkovitost in uspešnost javne uprave ter zagotovijo večjo transparentnost v zvezi z okoljsko pomembnimi informacijami. Obstajajo tudi možnosti za nadaljnje vključevanje regionalnih in lokalnih oblasti ter drugih deležnikov v reševanje glavnih izzivov pri izvajanju.

Vir: EK

(Visited 6 times, 1 visits today)