Okolje potrebuje našo pozornost

24. maja, 2017

 

V Ljubljani je potekala prva Mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti v Sloveniji. Sodelujoči so poudarili vlogo ozaveščanja o okoljskih problematikah, nujnost sanacije okoljske škode, ko ta nastane, z jasnimi ukrepi, vnaprej opredeljena okoljska tveganja in zakonodajo, ki mora biti jasna ter transparentna.

Slovenska podjetja slabo poznajo zakonodajo o preprečevanju in sanaciji okoljske škode

Mineva dobro leto dni od nekaterih odmevnih primerov povzročene okoljske škode v Sloveniji, od požarov na Vrhniki do tistih na Dolenjskem, pa vse do zastrupitve s kemikalijami zaradi neustreznega vzdrževanja v Kopru letos. Vmes pa vrsta nezaznanih in javno neizpostavljenih primerov, pri katerih številna podjetja – med malimi in srednjimi jih je takih kar dve tretjini – ne pozna niti zakonskih podlag o odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo.

Anketa, ki so jo opravili izvajalci projekta EcoLex Life, je namreč pokazala tudi, da je kar tretjina malih gospodarskih družb prepričanih celo, da jih zakonodaja ne zavezuje k preprečevanju in sanaciji okoljske škode. Pokazalo se je tudi, da polovica podjetij odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo nima zavarovane. Od teh skoraj tretjina ne vidi potrebe po tovrstnem zavarovanju, druga tretjina pa ni našla ustreznega zavarovanja, saj zavarovalnice nimajo ustreznih rešitev na področju produktov za zavarovanje okoljske odgovornosti, ki bi temeljili na evropski direktivi.

Spletna stran z ažurno okoljsko zakonodajo je že vzpostavljena

Na Mednarodni konferenci o okoljski odgovornosti so se udeleženci seznanili s projektom Ecolex Life, ki si prizadeva za ozaveščanje o okoljski odgovornosti, vzpostavitev dialoga med ključnimi deležniki na tem področju in s tem zmanjševanjem tveganj za nastanek okoljske škode. Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in vodja projekta EcoLex Life, je izpostavila, da so v okviru projekta že vzpostavili spletno stran z ažurno okoljsko zakonodajo in obrazložitvijo ključnih predpisov, v tem tednu pa so začeli pripravljati tudi okoljske novice EcoClipping: »V okviru projekta razvijamo še okoljski vodič in orodje za oceno tveganja okoljske škode, za katerega si prizadevamo, da bi vključevalo 150 slovenskih vzorčnih primerov.«

Foto: Katja Kodba
Foto: Katja Kodba

Slovenija in vse štiri sosednje države za še boljše sodelovanje pri ohranjanju okolja

»Okoljski problemi se ne končajo na državi meji, ključno je, da države skupaj iščejo rešitve in delujejo čezmejno oz. brezmejno,« je na zaključni okrogli mizi »Skupaj za preboj! Potenciali regije izpostavila Karin Huber Heim, direktorica avstrijskega znanstvenega programa Trajnost in odgovorno upravljanje, Univerza uporabnih znanosti BFI Dunaj. Predstavniki Slovenije in vseh štirih sosednjih držav so pregledali kako države bilateralno sodelujejo že danes in kako lahko še izboljšajo sodelovanje na področju ohranjanja okolja. Danilo Margaroli, iz italijanskega Generalnega direktorata pri Ministrstvu za okolje, prostor in morje je izpostavil, da imajo lahko države skupaj večjo moč pri ozaveščanju javnosti o okoljski problematiki.

Karin Huber Heim je k temu dodala: »Kot člani EU imamo edinstveno priložnost delovati skupaj in učinkovito reševati okoljske težave, zato moramo na področju okoljskih težav odmisliti nacionalni ponos in se obnašati bolj kot Evropejci.« Projekt EcoLex Life se v letošnjem letu nadaljuje z delavnicami po celi Sloveniji, nadgradnjo zakonodajnega portala in dokončanjem orodja za oceno tveganj okoljske škode, ki bo podjetjem na voljo brezplačno.

Vir: Tax-Fin-Lex

(Visited 77 times, 1 visits today)