Ob gradnji hiše nastane za celo hišo odpadkov – ki nemalokrat končajo v naravi

17. septembra, 2019

Letno v Sloveniji ustvarimo za skoraj 3 milijone ton gradbenih odpadkov, ki kljub urejenemu sistemu zbiranja še vedno včasih končajo v naravi. 9.000 divjih odlagališč v 80 % primerov sestavljajo gradbeni in kosovni odpadki, ki bi jih bilo mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. 

V gradbeništvu se ustvarja velika količina odpadkov. Po vsaki gradnji nove hiše, npr.,  po besedah izvajalcev, ostane  vsaj za eno tako hišo odpadkov.

Zakaj in čigav problem so gradbeni odpadki, zakaj še vedno prihaja do odlaganja v naravo? Vse to bodo Ekologi brez meja predstavili na stroovnem dogodku “Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki”, ki bo v četrtek, 19. 9. 2019 s pričetkom ob 10. uri v Hiši Evropske unije, ob tem pa ne bodo pozabili niti na primere dobrih praks in možnih rešitev.

Prek 97 % ljudi meni, da je odlaganje gradbenih odpadkov v naravo velik problem

“Z namenom, da dogodku podelimo posebno težo, smo med splošno javnostjo izvedli krajšo spletno raziskavo. Izmed 1583 vprašanih 97, 3 % anketirancev meni, da je odlaganje gradbenih odpadkov v naravo problem, največ zaradi onesnaževanja virov pitne vode in vodotokov. Velika večina jih ve, da lahko gradbene odpadke oddajo v zbirni center, dobra petina pa jih je seznanjena, da jih lahko odpeljejo na odlagališče za inertne odpadke. Še vedno nekateri menijo, da se jih lahko odlaga v zabojnik za komunalne odpadke, na ekološki otok ali v kosovni odvoz, torej nas čaka še nekaj dela pri ozaveščanju,” razlagajo Ekologi brez meja.

13 % anketirancev je že prijavilo divje odlagališče inšpektoratu, policiji ali v Register divjih odlagališč. Problematiki se bodo obširneje posvetili na omenjenem dogodku.

 

Vir: EBM

(Visited 17 times, 1 visits today)