Evropski teden gozdov 2019: gozdovi so ključ do blaženja podnebnih sprememb

8. novembra, 2019
Pokljuški gozd (foto: Aleš Zdešar, www.slovenia.info)

Ta teden obeležujemo 5. Evropski teden gozdov, ki je bil na pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Ekonomske komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) prvič organiziran leta 2008. Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je Gozdovi in krožno gospodarstvo, osrednji dogodek pa je srečanje Forêt 2019 v Ženevi.

Evropski gozdovi – ključ do blaženja podnebnih sprememb

Gozdovi so najpomembnejše kopensko skladišče ogljikovega dioksida. 400 milijard dreves v Evropi absorbira skoraj 9 % celotnih emisij toplogrednih plinov. Leseni izdelki skladiščijo vezani ogljik do konca svoje življenjske dobe.

Gozdovi so pomemben vir obnovljivih naravnih surovin. Kot taki, gozdni oz. lesni izdelki prispevajo k znižanju uporabe in opustitvi materialov, ki onesnažujejo okolje in prispevajo k podnebni problematiki. Gozdne vrednostne verige so raznolike: od lesene gradnje do proizvodnje tekstila in bioplastike.

Gozdarstvo e tudi pomembna gospodarska paoga v Evropi zaposluje približno 3,5 milijona ljudi in ima preko 500 milijard evrov letnega prometa. Evropska unija in gozdarska industrija že dalj časa vlagata v razvoj tehnologij za uporabo proizvodnih ostankov in stranskih produktov v inovativne in obnovljive izdelke, ki so ključni za razvoj krožnega gospodarstva.

 

Vir: MKGP

(Visited 41 times, 1 visits today)