LOGO_LUPA_web

Do leta 2025 bomo v EU uporabili 10 milijonov ton reciklirane plastike

20. september, 2019

Danes bo prek 100 javnih in zasebnih partnerjev podpisalo zavezo za uporabo 10 milijonov ton reciklirane plastike v novih izdelkih do leta 2025. V izjavi zavezništva za krožno plastiko so predstavljeni ukrepi za dosego cilja, ki ga je Evropska komisija leta 2018 določila v svoji strategiji za plastiko v okviru prizadevanj za spodbujanje recikliranja plastike v Evropi.

Zastavljen cilj bi lahko dosegli z izboljšanjem zasnove plastičnih izdelkov, da bi jih bilo mogoče bolje reciklirati in v njihovo proizvodnjo vključiti več reciklirane plastike. Med konkretnimi predlogi sta tudi opredelitev neizkoriščenih možnosti za zbiranje, sortiranje in recikliranje več plastičnih odpadkov v EU ter opredelitev naložbenih vrzeli. Ukrepi prav tako vključujejo oblikovanje načrta za raziskave in razvoj na področju krožne plastike ter vzpostavitev preglednega in zanesljivega sistema spremljanja za sledenje vsem tokovom plastičnih odpadkov v EU.

Recikliranje plastike še vedno neizkoriščeno

V EU so zmožnosti za recikliranje plastičnih odpadkov še vedno v veliki meri neizkoriščene, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, kot so papir, steklo ali kovine. Od več kot 27 milijonov ton plastičnih odpadkov, letno zbranih v Evropi, se reciklira manj kot ena tretjina odpadkov. Posledično je bilo leta 2016 v Evropi prodanih manj kot štiri milijone ton reciklirane plastike, kar predstavlja komaj osem odstotkov trga EU za plastiko. S potrditvijo cilja EU, do leta 2025 v EU prodati 10 milijonov ton reciklirane plastike, se zavezništvo za krožno plastiko zavezuje, da bo pomagalo povečati trg EU za reciklirano plastiko za več kot 150 odstotkov.

 

Vir: EK

(Visited 5 times, 1 visits today)