Dijaki Gimnazije Vič soustvarjajo rešitve na področju odgovornega ravnanja z odpadno embalažo

24. oktober, 2019
Foto: Gimnazija Vič

Glas okoljsko ozaveščenih mladih v zadnjem obdobju vedno bolj odmeva tudi pri nas. Mladi opozarjajo, da stanje, v kakršnem smo se znašli, že nekaj časa prižiga vse rdeče alarme, zato so se na Gimnaziji Vič lotili dveh zahtevnih okoljskih projektov, s katerima bodo prispevali k večji okoljski odgovornosti tako prebivalcev kot tudi proizvajalcev.

Dijaki bodo v sodelovanju z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost prebivalstva glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže in ostalih gospodinjskih odpadkov. Poiskali bodo tudi primerno tehnično in oblikovno rešitev za plastenko iz enotnih materialov, ki upošteva nove smernice uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije. Ob začetku izvajanja projektov sta Gimnazija Vič in družba Interseroh podpisali zavezo o sodelovanju.

Aplikacija, kot je še ni

»S sošolci smo se odločili, da ne želimo biti zgolj pasivni opazovalci dogajanja na področju okolja, temveč želimo prispevati svoj delež, zato smo se lotili dveh projektov, ki se jih ni še nihče v Sloveniji,« je dejal Peter Pongrac, dijak Gimnazije Vič, ki sodeluje v ekipi za izdelavo aplikacije za ustrezno ločevanje odpadne embalaže, ki bo uporabniku pomagala pri pravilni odločitvi, kaj določen odpadek je in kam sodi.

V nadaljevanju načrtujejo tudi nadgradnjo, in sicer želijo uporabnike povezati s trgovci ter s tem vzpostaviti vzajemno sodelovanje in pozitivne spodbude za proizvajalce oziroma embalerje k uporabi bolj praktičnih in enotnih embalažnih materialov. Napovedujejo tudi povezovanje s komunalnimi podjetji.

Plastenka iz enotnih materialov

Druga ekipa išče rešitev za plastenko iz enotnih materialov, saj želijo zasnovati čim bolj enotno plastenko, ki bo hkrati tudi zanimiva, privlačna in kupcem pravilno predstavljena. Smernice Evropske unije glede uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo za nekatere izdelke celo prepovedujejo dajanje na trg, za plastenke pa predvidevajo uporabo čim bolj enotnega materiala.

»Na primeru plastenk to pomeni, da bodo v prihodnje morali biti pokrovčki iz čim bolj enakega materiala kot sama plastenka, hkrati pa bodo morali biti pritrjeni na plastenko. Da nam bo uspelo najti rešitev, moramo zelo natančno proučiti materiale in ugotoviti, kateri najbolj ustreza potrebam, hkrati pa bo velik izziv najti tudi primerno oblikovno rešitev,« pojasni Uma Jordan Ferbežar, dijakinja Gimnazije Vič.

 

Vir: Gimnazija Vič

(Visited 5 times, 1 visits today)