Krajinski park Rački ribniki

31. marca, 2017
Foto: TIC Slovenska Bistrica

Nedaleč od Maribora, v smeri proti Slovenski Bistrici, se na obeh straneh železniške proge med Račami in Pragerskim nahaja območje nižinskega gozda in številnih stoječih voda – Krajinski park Rački ribniki – Požeg. Zavarovano območje s številnimi mokrišči in pestro floro ter favno predstavlja izjemno naravno dediščino.

Življenjski prostor redkim rastlinskim in živalskim vrstam

Mokrišča in nižinski gozd so življenjsko okolje številnim redkim in ogroženim živalskimi ter rastlinskim vrstam, hkrati pa je celotno območje od leta 1992 zavarovano kot krajinski park. Park je pomembno orintološko območje, saj je bilo tukaj opaženih preko 210 vrst ptic, od tega jih tretjina tukaj tudi gnezdi, 50 vrst kačjih pastirjev in 12 vrst dvoživk.

Številni ribniki

V parku najdemo tri skupine ribnikov. Rački ribniki so sestavljeni iz Velikega ribnika, Malega ribnika in ribnika Gajič, pri čemer je po površini največji ravno Veliki ribnik, ki meri 20 hektarjev. Trije Turnovi ribniki se nahajajo sredi gozda, južno od prej omenjenih Račkih ribnikov, medtem ko so Ribniki v Grajevniku štirje in so locirani v bližini akumulacije Požeg. Akumulacija Požeg je največja vodna površina v parku, poimenovana po vasici Požeg.

Informativne učne poti

Zaradi svoje nižinske lege in lahke dostopnosti je park primeren za obiskovalce vseh starostnih skupin. Poti po parku so označene in opremljene z manjšimi tablami, ki nas opozarjajo na pomembne živalske in rastlinske vrste, pri vhodu pa so postavljene tudi večje informativne table.

Vir: TIC Slovenska Bistrica

(Visited 58 times, 1 visits today)