Živa coprnija za promocijo zaledja Pohorja in Istre

20. septembra, 2017

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je predstavil čezmejni projekt Živa coprnija s ciljem zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila obeh območij in tako povečati prepoznavnost zapostavljenih delov ter ustvariti nove priložnosti za razvoj. Med drugim bodo oblikovali čezmejno kulturno-turistično blagovno znamko “Živa coprnija – Bajke Pohorja in Istre”, ki bo ponujal inovativne načine doživljanja območij naravne in kulturne dediščine preko zgodb, ki jih bodo obiskovalci odkrivali na vodenih ogledih, s pomočjo lutkarjev in igralcev, ob samostojnem raziskovanju preko digitalnih vsebin ter z organizacijo festivala.

Bajeslovna bitja Pohorja in Istre

Obe območji sta namreč bogati z naravno in kulturno dediščino, povezuje ju tudi edinstvena bajeslovna dediščina. Tako pohorski gozdovi kot istrska notranjost po pripovedovanju nudijo dom številnim bajeslovnim bitjem, na katerih temeljijo številne zgodbe o ljudeh, naravi in zgodovini območja, na podlagi katerih je mogoče vsebinsko obogatiti ponudbo. S tem bodo hkrati zavarovali in ohranili tudi ranljivo nesnovno dediščino čezmejnega območja.

Zaledni območji

Pohorje in Istra sta turistični destinaciji, ki večino gostov pritegneta v uveljavljena središča, turizem pa temelji večinoma na športnem (Pohorje) in obmorskem (Istra) turizmu. Obisk je navadno vezan na letne čase, medtem ko zunaj sezone na obeh območjih ni dovolj ponudbe. Omenjeni projekt obravnava prav njuni zaledni območji, Bistriško Pohorje in Osrednjo Istro, kjer obstaja velik potencial, da obiskovalce, ki v regijo že prihajajo, pritegneta z inovativnimi vsebinami, s čimer bi omogočili tudi razpršitev obiska na celotno območje in razbremenitev najbolj obleganih destinacij.

Pri projektu sodeluje šest partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, poleg razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica še založba Beletrina, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Etnografski muzej Istre, Združenje Val kulture in Občina Pićan.

Vir: RIC SB, STA

(Visited 7 times, 1 visits today)