Zero waste turizem: delavnice za prireditve brez odpadkov

21. september, 2016

<![CDATA[Ekologi brez meja so ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27.septembra, pripravili smernice za Zero Waste prireditve. Predstavili jih bodo na dveh regionalnih delavnicah, kjer jih bodo podrobneje predstavili organizatorjem in jim pomagali zasnovati prve korake za prenos v prakso.
Turizem je četrta največja globalna industrija, ki kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča, in tudi v Sloveniji predstavlja uspešno in rastočo gospodarsko panogo. "Obstoječi trendi gredo v smer trajnostnega turizma, tudi v povezavi z dobro ohranjeno naravo ter bogato kulturno dediščino, po čemer je Slovenija prepoznana v Evropi in širše. Zato je pomembno, da gostom pokažemo, kako te danosti ohranjamo in zanje skrbimo. Turizem namreč po drugi strani velja za industrijo, ki porabi veliko virov in ustvari 14 odstotkov vseh komunalnih odpadkov na globalni ravni,” pravijo Ekologi brez meja.
Kako znižati količine odpadkov na prireditvah?
Zero Waste se ukvarja s preprečevanjem, ponovno uporabo, ločenim zbiranjem in recikliranjem komunalnih odpadkov. Smernice organizatorjem tako ponujajo konkretne korake, kako znižati količine odpadkov, ki nastanejo na prireditvah, kar jim zagotavlja nižje operativne stroške, povečuje družbeno odgovoren ugled, zagotavlja konkurenčno prednost in omogoča lažji dostop do virov financiranja.

Regionalni delavnici bosta potekali 27. septembra na Vrhniki in 4. oktobra v Velenju.

"Namenjene so tako organizatorjem manjših dogodkov, kot tistim, ki organizirajo ponavljajoče se, večdnevne prireditve – od športnih, kulturnih, takšnih za otroke in odrasle, organizatorje festivalov, konferenc, koncertov in veselic, pravijo Ekologi brez meja in pojasnijo, da se poti do cilja lahko lotijo postopoma: najprej z uvajanjem pravilnega ločenega zbiranja, ki ga nadgradijo z ustreznim spremljanjem rezultatov, komuniciranjem in sodelovanjem s komunalnim podjetjem. "Poiščejo lahko možnosti ponovne uporabe. Zatem pa še skupaj z dobavitelji raziščejo možnosti preprečevanja odpadkov. Z vnaprej načrtovanimi ukrepi lahko dosežejo tudi 90 odstotkov recikliranja in ponovne uporabe ter tako izpolnijo pogoje za naziv Zero Waste prireditve.”

Dobra praksa iz Portugalske – pomembno je komuniciranje z obiskovalci
Boom festival (Portugalska) že od samega začetka posveča skrb minimalnem vplivu prireditve na okolje, za kar so prejeli vrsto mednarodnih nagrad. Na spletni strani je skrb za okolje na najbolj vidnih mestih, predstavljeni so ukrepi, obiskovalcem jasno povedo, zakaj so ti potrebni, ponujajo odgovore na vprašanja in s pomočjo infografike predstavljajo rezultate.


Smernice so nastale v okviru projekta »Zero Waste turizem«, ki ga izvajajo Ekologi brez meja in ga delno sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.
Več na: ebm.si ]]>
(Visited 5 times, 1 visits today)