ZDAJ. – Zdravje danes za jutri

20. september, 2016

<![CDATA[Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v okviru projekta »Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju« oblikovali nove modele in pristope na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in odraslih.
Za otroke in mladostnike
V sklopu preventivnega zdravstvenega programa za otroke in mladostnike ZDAJ so, kot je povedala Polonca Truden z NIJZ, posodobili vsebine in način izvajanja preventivnih aktivnosti v porodnišnici ob rojstvu otroka in preventivne obiske, ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu otročnice in novorojenčka in s tem nudijo mladi družini zelo pomembno oporo.
»Želimo se prilagajati spremembam, ki so nastale zaradi krajšanja ležalne dobe v porodnišnicah, kar je povzročilo, da se danes patronažne medicinske sestre srečujejo z drugačnimi težavami otročnic in novorojenčkov,« je dodala. Osredotočila se je tudi na otroke in mladostnike: »Prevetrili smo vse dosedanje vsebine programa (preglede, zdravstveno-vzgojna svetovanja, individualne in skupinske oblike dela), preventivne preglede smiselno umestili glede na rast in razvoj otroka ter jih racionalno začrtali z opustitvijo nekaterih obiskov. Posodobili smo vsebine vzgoje za zdravje, ki pomembno prispevajo k osveščenosti in pridobivanju veščin za zdrav življenjski slog,«
Pomen povezovanja
Začrtali so tudi ukrepe, ki jih želijo v prihodnje povezati s podpornim okoljem in aktivnostmi v šoli in lokalni skupnosti. Ključno je tudi povezovanje osebnega zdravnika pediatra, diplomirano medicinsko sestro, medicinskega tehnika, patronažno sestro, kliničnega psihologa in logopeda v močan tim.
Polonca Truden je izpostavila tudi, da je bil v projektu pripravljen poseben program za osipnike, to je mlade, ki niso vključeni v šolanje in tako izpadejo iz programa: »To je ena od novosti, ki smo jo pilotno preizkusili v okviru projekta in dobili zelo pozitivne rezultate.«


Na spletni strani Programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ZDAJ so ključne informacije o Programu preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov. V prvi vrsti je namenjena staršem, bodočim staršem, skrbnikom, otrokom, mladostnicam in mladostnikom. www.zdaj.net
]]>
(Visited 4 times, 1 visits today)